fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“พาณิชย์” ลุยดูแลปากท้อง คุมราคาสินค้า เร่งหาปุ๋ย

Featured Image
รัฐบาลรับทราบแผนบริหารจัดการวิกฤต 4 ด้าน ขณะพาณิชย์เดินหน้าดูแลราคาสินค้าค่าครองชีพ หาปุ๋ยช่วยเกษตรกร

 

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

ได้ร่วมประชุมและรับทราบแผนในการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตของรัฐบาล 4 ด้านคือ ด้านพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ ด้านการขาดแคลนวัตถุดิบการเกษตร ด้านการเงินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเอสเอ็มอี และด้านเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและการลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

โดยในส่วนกระทรวงพาณิชย์มีแผนเตรียมความพร้อม คือ การควบคุมราคาสินค้า 18 หมวดสำคัญเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคของประชาชน การเร่งส่งเสริมการค้าออนไลน์ การเร่งรัดเจรจาเอฟทีเอกับคู่ค้าที่มีศักยภาพและเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า

 

การจับคู่เจรจาการค้าระหว่างประเทศ รูปแบบ Online Business Matching จัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการในประเทศ โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี ซึ่งล่าสุดได้มีการเจรจาบรรลุข้อตกลงการนำเข้ากับซาอุดีอาระเบียแล้ว กว่า 3 แสนตัน

 

ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานการณ์โลกโดยมีการประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนและความขัดแย้งระหว่างจีน-ไต้หวัน โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งนายกฯให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้เป็นอย่างมาก

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube