fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

กกร.เพิ่มเป้าส่งออกปีนี้โต 6-8% คงจีดีพี

Featured Image
ที่ประชุม กกร. ปรับเพิ่มเป้าส่งออกปี 65 จาก 5-7% เป็น 6-8% ขณะเงินเฟ้อ 5.5 – 7% ยังคงจีดีพีโต 2.7-3.5%

 

 

 

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยมี นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานร่วมในการประชุม

 

 

โดยที่ประชุม กกร. มองว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มจะได้รับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะยังเร่งขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากราคาน้ำมันโลกยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งการปรับขึ้นราคาสินค้าที่กระจายตัวมากขึ้น ทำให้ยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 65 ยังขยายตัวในกรอบร้อยละ 2.7-3.5 ส่วนภาคการส่งออกได้ปรับเพิ่มการประมาณการณ์ส่งออกปีนี้โตร้อยละ 6-8 จากเดิมร้อยละ 5-7

 

 

ทั้งนี้ กกร. มองว่าเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มจะได้รับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น จึงได้ปรับเป้าเงินเฟ้อทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.5-7 จากเดิมร้อยละ 5-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube