Home
|
เศรษฐกิจ

เปิดศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน SMEs สัญจร 4 ภาค

Featured Image
บสย. – ธปท. เสริมแกร่ง SMEs “พลิกฟื้นธุรกิจหลังโควิด-19” เปิดโครงการ “ศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน SMEs สัญจร 4 ภาค”

 

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

 

สำนักงานภาคเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน ทีมหมอหนี้ บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน และ หมอหนี้เพื่อประชาชน ธปท. เปิดงาน ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร ครั้งที่ 1/2565 จัดบรรยายเชิงลึก เติมความรู้ วางแผนการเงิน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

 

สำหรับหลักสูตร ประกอบด้วย 1. “ตั้งรับ ปรับตัว เตรียมพร้อมสู่การเป็นนิติบุคคล” สำหรับบุคคลธรรมดา โดย นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) เสริมแกร่ง ด้านการเงิน บัญชีอย่างง่าย

 

เตรียมพร้อมเป็นนิติบุคคล 2. “เจาะลึกงบการเงินฉบับ CEO เสริมธุรกิจให้แข็งแกร่ง” โดย นายจรรยฤทธิ์ ทรงมณี ผู้เชี่ยวชาญ บสย. F.A. Center สำหรับ นิติบุคคล เพิ่มพูนความรู้งบการเงินแบบเชิงลึก

 

พร้อมเข้าสู่แหล่งทุนโดย บสย. และ ธปท. สำนักงานภาคเหนือ ได้ลงพื้นที่ พบผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้เข้าร่วมอบรมและนำข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงกิจการ และขอสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจ ยกระดับสู่ความยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 ราย

 

ทั้งนี้ บสย. และ ธปท. จะจัดกิจกรรมศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร (บสย. F.A.Center) รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยร่วมกับ ธปท. 4 ภาค และ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร ร่วมกับหมอหนี้ บสย.

 

ด้วยการออกบูธให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆ 6 ครั้ง เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เตรียมพร้อมและมีความรู้ทางการเงินให้มากที่สุดตลอดครึ่งปีหลัง

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube