Home
|
เศรษฐกิจ

ปศุสัตว์เตือนกินหมูดิบเสี่ยงหูดับอันตรายถึงชีวิต

Featured Image
อธิบดีกรมปศุสัตว์ เตือนประชาชนกินหมูดิบเสี่ยงหูดับ อันตรายถึงชีวิต แนะปรุงสุกทุกครั้งก่อนบริโภค และเลือกซื้อสินค้าตรา “ปศุสัตว์ OK”

 

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวโซเซียลเกี่ยวกับการบริโภคซูชิหมูดิบ เครื่องใน ตับและหัวใจ ทำให้เป็นโรคหูดับ รุนแรงอันตรายถึงชีวิตได้นั้น

 

กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัยด้านอาหารได้ย้ำ และเตือนผู้บริโภคมาโดยตลอด ด้านความสำคัญในการเลือกซื้อเนื้อหมูและแนะให้ปรุงสุกผ่านความร้อนอย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลามากกว่า 10 นาที

 

ก่อนนำมาบริโภคทุกครั้ง เพื่อปลอดภัยจากโรคไข้หูดับ โรคพยาธิ และโรคอื่นๆ ที่มาจากการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ และเพื่อความมั่นใจให้เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่มีแหล่งที่มาชัดเจน สถานที่จำหน่ายถูกสุขลักษณะ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

 

โดยเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่มาจากแหล่งจำหน่ายที่ได้รับรองตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคหูดับได้ดีที่สุดและโรคอื่นๆ ที่เกิดจากการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ จึงขอเน้นย้ำเตือนให้ผู้บริโภค หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสุกรแบบดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ

 

โดยแนะนำให้ผ่านความร้อนปรุงสุกทุกครั้งก่อนนำมารับประทานอาหาร ควรแยกอุปกรณ์ประกอบอาหารระหว่างเนื้อดิบและอาหารสุก สวมถุงมือหรือล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสเนื้อสุกร

 

รวมถึงควรเลือกซื้อเนื้อสุกรจากสถานที่จำหน่ายที่เชื่อถือได้ สถานที่จำหน่ายที่มีตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ทั้งในตลาดสดและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ เนื่องจากมีการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสุกรตลอดห่วงโซ่ที่กำกับโดยกรมปศุสัตว์

 

ตั้งแต่ฟาร์มสุกรที่ได้มาตรฐาน GAP การฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย และสถานที่จำหน่ายถูกสุขลักษณะ สามารถทำการตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดทุกขั้นตอนการผลิต

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnew

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube