Home
|
เศรษฐกิจ

วิทยุการบินฯ เผยเที่ยวบินช่วงสงกรานต์65เพิ่ม 15%

Featured Image
วิทยุการบินฯเผยเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ปี65 แตะ 8,532 เที่ยวเพิ่มขึ้น 15%จากปี64 ยกเลิก RT-PCR หนุนเข้าไทย

 

นาย ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า “โดยปกติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินในช่วงดังกล่าว มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปกติ แต่เนื่องจากในปีนี้ยังมีการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันค่อนข้างสูง แต่ด้วยระดับความรุนแรงของอาการที่น้อยกว่าสายพันธุ์อื่น

 

 

อีกทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตวิถีใหม่ รวมถึงมาตรการควบคุมป้องกันโรคของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้ยังสามารถเดินทางต่างพื้นที่ได้ จึงทำให้ปริมาณเที่ยวบินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

 

วิทยุการบินฯ ได้สรุปปริมาณเที่ยวบินทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 11-17 เมษายน 2565) มีเที่ยวบินรวม 8,532 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 1,220 เที่ยวบินต่อวัน โดยเที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นจากมาตรการของรัฐที่ผ่อนคลาย คือ ยกเลิกการตรวจ RT-PCR และลดจำนวนวันกักตัวของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ส่วนเที่ยวบินภายในประเทศยังทรงตัวจากเดือนมีนาคม 2565 แต่น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

 

สำหรับเที่ยวบินผ่านน่านฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัว แตกต่างกับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติรัสเซีย-ยูเครน ทั้งนี้ ปริมาณเที่ยวบินทั่วประเทศในภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ยังต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่เป็นช่วงก่อนได้รับผลกระทบจากโควิด19 ถึงร้อยละ 55

 

 

นอกจากนี้ ยังได้สรุปปริมาณเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศที่เข้า-ออก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 11-17 เมษายน 2565) โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีเที่ยวบินเข้า-ออก เฉลี่ยประมาณวันละ 510 เที่ยวบิน ในขณะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมีเที่ยวบินเข้า-ออก เฉลี่ยวันละ 345 เที่ยวบิน ซึ่งตัวเลขรวมของปริมาณเที่ยวบินที่เข้า-ออก 2 ท่าอากาศยานหลัก ที่วิทยุการบินฯ บริหารจัดการจราจรทางอากาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เฉลี่ยประมาณ 855 เที่ยวบินต่อวัน

 

ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการเที่ยวบิน ซึ่งการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ ในภาพรวมเป็นไปตามปกติ โดยได้จัดอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศให้มีความพร้อม และเพียงพอ

 

ต่อการให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว และสามารถบริหารจัดการระยะห่างในการขึ้น – ลงของอากาศยานได้ตามเป้าหมาย ประกอบกับสภาพการจราจรทางอากาศ และสภาพอากาศเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณทุกหน่วยงานด้านการบินที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรมท่าอากาศยาน กองทัพอากาศ รวมถึงสายการบินต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อให้การบริหารจราจรทางอากาศเป็นไปอย่างปลอดภัย คล่องตัว และไม่เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนผู้ใช้บริการ

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube