Home
|
เศรษฐกิจ

คลังเผยครม.22มีค.เคาะมาตรการช่วยจากน้ำมันแพง

Featured Image
กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากราคาน้ำมัน เข้าครม.22 มี.ค.นี้ ขณะคนละครึ่งเฟส 5 รอก่อน

 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงมาตรการดูแลราคาน้ำมันในประเทศ ขณะนี้กระทรวงการคลังได้มีการจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีนโยบายในการเข้าไปดูแลเพื่อไม่ให้กระทบผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งได้มีการหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน คาดว่าจะมีการเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบประชาชนหลายมาตรการ ในการประชุม ครม. สัปดาห์หน้านี้ (22 มี.ค.65)

 

ส่วนจะเป็นมาตรการเฉพาะกลุ่มหรือเป็นการทั่วไป ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ แต่ยืนยันว่ารัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอที่จะนำมาใช้จ่ายได้ ทั้งในส่วนของเงินกู้ จาก พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท ที่ยังเหลืออยู่ และจากงบประมาณกลางที่ยังสามารถนำมาใช้ได้

 

ปลัดกระทรวงการคลัง ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนของการช่วยเหลือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ที่ได้รับผลกระทบจากราคาก๊าซหุงต้มปรับขึ้น แม้ขณะนี้จะมีร้านค้าที่มีความหลากหลายเข้าร่วมอยู่ในโครงการ แต่ทางกระทรวงการคลังก็มีข้อมูลกลุ่มหรือประเภทร้านค้าจากช่วงที่ทำโครงการเราไม่ทิ้งกัน ที่มีผู้เข้าร่วมโครงการถึง 50 ล้านคน

 

ซึ่งมีการระบุชัดเจนในสายอาชีพ ก็จะมีการนำข้อมูลตรงส่วนนั้นมาใช้ในการคัดกรองร้านค้าที่จะได้รับการช่วยเหลือด้วย ส่วนจะต่ออายุมาตรการ “คนละครึ่งเฟส5” ยังต้องรอประเมินสถานการณ์ในระยะถัดไปอีกไป เพราะขณะนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดอายุมาตรการที่ทำอยู่

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube