Home
|
เศรษฐกิจ

พณ.ชี้ “เม็ดพลาสติกชีวภาพ” ยอดส่งออกปี64พุ่ง

Featured Image
รมช.พณ. ชี้ โอกาสทองผู้ประกอบการ ‘เม็ดพลาสติกชีวภาพ’ หลังยอดส่งออกปี 64 พุ่งสูงสุด หนุนใช้ FTA ขยายส่งออกไปประเทศคู่ค้า

 

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทย และการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA โดยเฉพาะสินค้าเม็ดพลาสติกชีวภาพ หรือ Bioplastic

 

ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองและมีแนวโน้มเติบโตสูง จึงนับเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการไทยที่จะขยายตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG

 

โดยไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตและส่งออกสินค้ากลุ่มพลาสติกชีวภาพ โดยเฉพาะเม็ดพลาสติกชนิดโพลีแลคติคแอซิด (Polylactic Acid) หรือ PLA ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ทำมาจากข้าวโพด หรือมันสำปะหลัง หรืออ้อย ซึ่งนิยมใช้ในการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์หลายประเภท อาทิ กล่อง จาน ช้อนส้อม มีด แก้วน้ำที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ผ้าอ้อม หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ภายในบ้าน

 

ซึ่งไทยมีความพร้อมเรื่องวัตถุดิบตั้งต้นที่นำไปใช้ในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ อาทิ มันสำปะหลังและอ้อย ทั้งปริมาณและคุณภาพ จึงทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงและเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรได้อีกด้วย

 

โดยความตกลงการค้าเสรี FTA ที่ไทยมีกับ 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ฮ่องกง ชิลี และเปรู ทุกประเทศได้ยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าเม็ดพลาสติก PLA ให้ไทยทั้งหมดแล้ว ทำให้สินค้าไทยได้เปรียบด้านราคา สำหรับตลาดคู่ FTA ที่น่าจับตามองและมีการส่งออกเม็ดพลาสติก PLA เติบโตได้ดี คือ จีน และเกาหลีใต้

 

โดยสินค้าไทยครองส่วนแบ่งตลาดสูงเป็นอันดับ 1 ในทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2564 ไทยส่งออกเม็ดพลาสติก PLA ไปจีน มูลค่า 24.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 35.7% จากปี 2563 ครองส่วนแบ่งตลาดในจีนสูงถึง 57% และส่งออกเม็ดพลาสติก PLA ไปเกาหลีใต้ มูลค่า 11.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 23.0% จากปี 2563 ครองส่วนแบ่งตลาดในเกาหลีใต้สูงถึง 55%

 

ในปี 2564 ไทยส่งออกเม็ดพลาสติกชีวภาพ PLA ไปประเทศคู่ FTA มูลค่ารวม 48.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 20.5% การส่งออกไปกลุ่มประเทศคู่ FTA คิดเป็นสัดส่วน 35.8% ตลาดส่งออกหลักในกลุ่มประเทศคู่ FTA ได้แก่ จีน สัดส่วน 21.7% ของการส่งออกทั้งหมด และเกาหลีใต้ สัดส่วน 10.4% ของการส่งออกทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube