Home
|
เศรษฐกิจ

“สุชาติ”คุยจ้างงานกระตุ้นศก.ภาคตะวันออก

Featured Image
รัฐมนตรีฯสุชาติ พบอาสาสมัครแรงงาน จ.ระยอง ยกระดับฝีมือ เร่งจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจภาคตะวันออก

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงานจังหวัดระยอง จำนวน 25 คน ที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้มีภารกิจในการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับความคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ก่อนเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง รมว.แรงงาน ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 คน

โดย นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านแรงงาน ปรับรูปแบบการทำงานให้สามารถเข้าถึงพี่น้องแรงงานได้ง่ายขึ้น สร้างการรับรู้ด้านแรงงานให้เข้าถึงในรูปแบบที่เหมาะสม และขอให้คำนึงถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญ รวมทั้งกำชับให้ส่วนราชการในสังกัดมีการใช้ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงานในการกำหนดนโยบายและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระดับส่วนกลางและภูมิภาคให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล

นายสุชาติ ยังได้กำชับให้ส่วนราชการในสังกัดเร่งรัดนโยบายที่สำคัญในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU โดยขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรองรับการนำเข้าแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนการเยียวยากลุ่มธุรกิจผับ บาร์ กิจการกลางคืนทั้งกลุ่มนายจ้าง ที่มีลูกจ้างในระบบประกันสังคม รับเงินเยียวยา 3,000 บาท ต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คน ในกลุ่มธุรกิจ SME กลุ่มลูกจ้างในระบบประกันสังคม รับเงินว่างงานจากเหตุสุดวิสัย และรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท และกลุ่มลูกจ้างที่ยังไม่อยู่ในระบบประกันสังคม เพื่อให้ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทเช่นกัน รวมทั้งการยกระดับฝีมือแรงงาน โดยให้ทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับเทรนด์ในปัจจุบันและเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และนโยบายในอนาคต ที่จะต้องเร่งรัดการจัดตั้งสถาบันทางการแพทย์ ธนาคาร และที่อยู่อาศัยราคาถูก เพื่อผู้ประกันตนและผู้ใช้แรงงาน

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube