fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ขนส่งฯเตือนระวัง 4 จุดบอดรถบรรทุก

Featured Image
กรมการขนส่งทางบกเตือนระวัง 4 จุดบอดรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ อันตรายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยง เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

 

นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่ารถประเภทอื่น ซึ่งจากสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่ผ่านมา พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่คู่กรณีจะเป็นรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ ดังนั้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการขับรถเข้าไปในพื้นที่จุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้ง 4 จุด ได้แก่ บริเวณด้านหน้า และด้านขวาของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นโดยเฉพาะในระยะประชิด เนื่องจากความสูงของตัวรถด้านหลังของรถบรรทุกผู้ขับรถบรรทุกไม่สามารถมองเห็นด้านหลังของรถจากกระจกมองหลังได้และด้านซ้ายของรถบรรทุกซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายที่สุดเนื่องจากเป็นจุดที่มีทัศนวิสัยแคบผู้ขับรถบรรทุกสังเกตเห็นรถคันอื่นได้ยากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรหลีกเลี่ยงขับขี่รถเข้าไปอยู่ใกล้พื้นที่จุดบอดของรถบรรทุกในทุกกรณีทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัย ไม่ขับเข้าไปประชิดบริเวณดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

นอกจากจุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงแล้วพื้นที่บริเวณไหล่ทางยังเป็นพื้นที่เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 หรือเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่อง กรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกกำชับพนักงานขับรถหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณทางเดินรถหรือไหล่ทาง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จะต้อง “ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง” ซึ่งการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทางทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ช่วยลดความรุนแรงการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนน โดยแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทุกครั้งที่เดินทางผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจร หมั่นตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยให้ตัวคุณ และผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube