Home
|
เศรษฐกิจ

“จุรินทร์”ย้ำทูตพณ.จับตาโอไมครอนใกล้ชิด

Featured Image
รองนายกฯจุรินทร์ สั่งทูตพาณิชย์ทั่วโลกจับตาโอไมครอนระบาดใกล้ชิด ระยะสั้นยังไม่มีผลกับส่งออก ห่วงลากยาวกระทบ Supply Chain

 

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้ทุกฝ่ายเตรียมการรับมือสถานการณ์การค้าที่อาจได้รัโอไมครอน

บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน เพื่อให้ยังรักษาระดับการส่งออกของประเทศไว้

 


โดยได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือ สำนักงานทูตพาณิชย์ 58 แห่ง ทั่วโลก จับตาความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างใกล้ชิด เบื้องต้น ภูมิภาคแอฟริกา ประเทศแอฟริกาใต้ที่เป็นต้นตอของการระบาดยังคงใช้มาตรการล็อกดาวน์บางส่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่เวลานี้ยังไม่กระทบกับการส่งออกของไทยไปยังภูมิภาคดังกล่าว

 

ในขณะที่การส่งออกในภาพรวม การแพร่ระบาดของโควิด-19สายพันธุ์โอไมครอนระยะสั้นยังไม่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกของไทย แต่ถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อออกไป จะส่งผลกระทบต่อระบบ Supply Chain ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าสูงขึ้น แต่ในทางกลับกันก็มีความต้องการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าด้านสาธารณสุขจากไทยเพิ่มขึ้นด้วย

 

อย่างไรก็ตามสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการค้าให้หากมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าให้ผู้ประกอบการไทย จะปรับรูปแบบเป็น Online Business Matching และแสดงสินค้าในประเทศในรูปแบบ Virtual/Online Exhibition และส่งเสริมการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ TMALL, Bigbasket, Blibli และAmazon

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube