fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ธพส.คว้าGlobal District Energy Climate Awards

Featured Image
ธพส. คว้ารางวัลระดับโลก Global District Energy Climate Awards ต้นแบบอาคารภาครัฐประหยัดพลังงาน

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทน ธพส. ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ และผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน หันมาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน การออกแบบอาคาร และการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัย สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ ธพส. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความตั้งใจจริงในด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

โดยล่าสุด ธพส. ได้คว้ารางวัลโครงการนวัตกรรมที่โดดเด่น ประเภท District Energy in Developing Countries ในการประกวด Global District Energy Climate Awards ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นโดย The Asian Pacific Urban Energy Association

สำหรับรางวัล District Energy in Developing Countries ซึ่งถือเป็นปีแรกที่ได้มีการมอบรางวัลในประเภทนี้ จะมอบให้กับโครงการซึ่งตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งยังไม่มีตลาดสำหรับการซื้อขายพลังงานในท้องถิ่น ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการพลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเกณฑ์การให้คะแนนจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงความสามารถในการนำพลังงานกลับมาใช้ซ้ำ และการลดผลกระทบต่อชุมชน

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube