Home
|
เศรษฐกิจ

พณ.ลงพื้นที่หนองคายรับฟังปัญหาร้านค้าชุมชน

Featured Image
รมช.พณ.ลงพื้นที่ จ.หนองคาย รับฟังปัญหาร้านค้าปลีกชุมชน เพื่อเร่งสร้างความเข้มแข็ง เป็นสถานที่กระจายสินค้าท้องถิ่นสนับสนุนศก.ฐานราก

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในจังหวัดหนองคายว่า เป็นการรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของร้านค้าด้วยตนเอง และพร้อมที่จะนำความเห็นนั้นมาดำเนินการช่วยเหลือให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

โดยเบื้องต้นได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผลักดันให้เป็นวาระหลักที่ต้องเร่งดำเนินการ ให้การสนับสนุนส่งเสริม เพิ่มทักษะความรู้ด้านการจัดการร้านค้า และให้การช่วยเหลือด้านอื่นๆ อย่างเต็มที่ รวมถึงการสร้างจุดแข็งให้ร้านค้าโชวห่วย สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่น และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายในระดับภูมิภาค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองกับสังคมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

โดยร้านค้าโชวห่วยที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.โต๊ดการค้า ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นร้านสมาร์ทโชวห่วย มีพื้นที่ขนาดกลาง ประมาณ 300 ตารางเมตร จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันกว่า 5,000 รายการ เป็นกิจการของคนไทย 100% มีเครือข่ายที่เป็นร้านค้าปลีกและร้านค้าโชวห่วยทั้งในและนอกอำเภอเมือง จากการพูดคุยพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของร้านค้าโชวห่วย คือ ไม่มีระบบการบริหารจัดการร้านค้าที่ดี การจัดร้านไม่เป็นระเบียบทำให้ลูกค้าหาสินค้าลำบาก ไม่มีระบบการตรวจเช็คสต็อกสินค้าทำให้บางครั้งสินค้าที่ซื้อมาจำหน่ายมีมากเกินความจำเป็นหรือสินค้าหมดอายุ และที่สำคัญ คือ ไม่สามารถจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าในร้านได้ โดยหลังจากที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นร้านสมาร์ทโชวห่วยโดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าแล้ว ทำให้ยอดขายในร้านเพิ่มขึ้นประมาณ 10 – 15% ลูกค้าหาสินค้าได้ง่ายมากขึ้น

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube