Home
|
เศรษฐกิจ

“พาณิชย์” เปิดงาน “IP Fair 2021”

Featured Image
“สินิตย์” รัฐมนตรีช่วยฯพาณิชย์ เปิดงาน “IP Fair 2021” สร้างความตระหนักรู้ให้เห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจภาพรวม

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Fair 2021 ภายใต้แนวคิด “ตลาดไอเดีย สร้างโอกาส สร้างธุรกิจ” เพื่อส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยปีนี้เป็นครั้งแรกที่จัดงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบ ผ่าน www.thailandipfair.com ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน นี้ ซึ่งภายในงานจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆ อาทิ โซน IP Mart ตลาดไอเดียทรัพย์สินทางปัญญาและการจับคู่ธุรกิจที่รวบรวมผู้ประกอบการกว่า 150 ราย โซน IP Knowledge ตลาดความรู้จากกูรูด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนักธุรกิจชั้นนำที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ โซน IP Advisory การให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และโซน GI Market จำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI กว่า 20 รายการ โดยสามารถอุดหนุนและรับชมการไลฟ์สดของผู้ประกอบการ GI แต่ละรายได้ภายในงาน นับเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสำหรับทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักวิจัย นักประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ Start up หรือ SMEs ที่ต้องการหาแรงบันดาลใจหรือมีความสนใจด้านนวัตกรรม

คาดว่าจะสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญามูลค่ากว่า 50 ล้านบาท และมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ในงานจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาของคนไทย บนพื้นฐานความต้องการของภาคธุรกิจ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม นำไปสู่การใช้ทรัพย์สินทางปัญญามาให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น เอื้อต่อการค้าและการลงทุนในประเทศต่อไป

พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญา สามารถดำเนินนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมเชิงการค้าและการพาณิชย์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสินค้าและบริการ ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ลดขั้นตอนการให้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบออนไลน์ และสำหรับการเร่งรัดจดทะเบียนสินค้า GI สามารถจดทะเบียนได้ครบทั้ง 77 จังหวัด 145 สินค้า และมีการนำร่องจดทะเบียนผ่านทางออนไลน์เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สร้างบรรยากาศที่พร้อมรับการลงทุนและจูงใจให้ผู้ประกอบการ เข้ามาใช้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้มากยิ่งขึ้น

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube