Home
|
เศรษฐกิจ

กรมพัฒน์ฯ จัด“ของดีทั่วไทย DBD รวมไว้ในที่เดียว”

Featured Image
กรมพัฒน์ฯ จัดงาน “ของดีทั่วไทย DBD รวมไว้ในที่เดียว” พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ www.kongdeetourthai.com คัดผู้ประกอบการขายสินค้าฟรี ก่อนผลักดันเป็นนักขายออนไลน์มืออาชีพ

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายขึ้น เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตก็พร้อมที่จะนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แต่ในขณะเดียวกันการที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสินค้าเป็นที่รู้จัก และสร้างยอดขายได้อย่างยั่งยืนนับเป็นเรื่องที่ท้าทาย ประกอบกับเทคนิคการนำเสนอสินค้า และการสร้างตลาดก็ยังเป็นข้อจำกัดของธุรกิจขนาดเล็ก กรมฯ จึงได้วางแนวทางในการพัฒนาทักษะการขาย รวมถึงขยายช่องทางการขายออนไลน์ให้กว้างขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการตลาด รองรับการตลาดยุค New Normal ให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้นอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน

จึงได้จัดทำโครงการสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการ ประจำปี 2564 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทำการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำนวน 300 รายจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้รับโอกาสและสิทธิพิเศษต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์สินค้า บริการผ่านเว็บไซต์ของดีทั่วไทย การจัดทำสื่อโฆษณาในรูปแบบคลิปวิดีโอความยาว 40 วินาที สำหรับนำไปเผยแพร่ผ่านทาง Social Media และ Platform ตลาดออนไลน์ ได้รับการกระตุ้นยอดขายโดยมีผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้พบเห็นสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ของดีทั่วไทยมากขึ้น

และในวันนี้กรมฯ ได้จัดงาน “ของดีทั่วไทย DBD รวมไว้ในที่เดียว” โดยจะเปิดตัวเว็บไซต์ของดีทั่วไทย www.kongdeetourthai.com ซึ่งเป็นช่องทางการขายที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมฯ อย่างเป็นทางการ และให้ผู้ประกอบการทั้ง 300 รายที่ได้ผ่านการอบรมทฤษฎีและฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น ได้นำสินค้าและบริการของตนเองเข้ามาสู่การตลาดออนไลน์ และลงสนามทดสอบฝีมือในการขายแบบจริงจัง

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube