Home
|
เศรษฐกิจ

25ศูนย์ฉีดวัคซีนกทม.-เอกชนได้อีก7.5แสนโดสเริ่มฉีด7ส.ค.นี้

Featured Image
ประธาน หอการค้า เผย 25 ศูนย์ฉีดวัคซีน กทม.- เอกชน ได้รับวัคซีนรอบใหม่ 7.5 แสนโดส เริ่มฉีด 7 ส.ค.นี้

 

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ของกรุงเทพฯ-หอการค้าไทย ทั้ง 25 ศูนย์ ได้รับการจัดสรรวัคซีนรอบใหม่ในเดือนสิงหาคม จำนวน 750,000 โดส ซึ่งจะทยอยเข้ามาทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนทั้งหมดจะเปิดให้บริการประชาชนในกลุ่มอายุ 18-59 ปี รวมทั้ง กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คนตั้งครรภ์ พระภิกษุ และกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ โดยเบื้องต้นจะเริ่มฉีดได้ในวันที่ 7-10 สิงหาคมนี้ ให้กับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้ในวันที่ 1-8 กรกฎาคม จากนั้นจะฉีดสัปดาห์ละ 4 วัน คือวันพุธถึงวันเสาร์ จนครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

โดยศูนย์ฉีดทั้ง 25 แห่ง พร้อมทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อกระจายวัคซีนไปสู่ประชาชนให้ได้เร็วที่สุด โดยสามารถฉีดให้กับประชาชนได้วันละประมาณ 42,000-50,000 คน ทั้งนี้ ประชาชนที่เคยลงทะเบียนผ่านโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ไว้ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ แต่จะใช้สถานที่และเวลาเดิมที่จองมา เพียงแค่เปลี่ยนวันเท่านั้น ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นระยะ ๆ โดยการฉีดวัคซีนของ 25 ศูนย์ฉีดนี้ ไม่ได้เปิดรับประชาชนที่ walk in

สำหรับโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” มีผู้จองฉีดวัคซีนผ่านระบบทั้งหมดประมาณ 2.6 ล้านคน ได้รับการฉีดแล้วประมาณ 6.6 แสนราย ประมาณ ร้อยละ 25 ของยอดจอง ดังนั้น จึงยังมีผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดอีกกว่า 1.4 ล้านคน ทั้งนี้ การจัดสรรวัคซีนในเดือนสิงหาคมจำนวน 7.5 แสนโดสนั้น สามารถรองรับผู้ที่เคยจองไว้ในเดือนกรกฎาคม แต่สำหรับส่วนที่เหลืออีกกว่า 7 แสนคน จะต้องรอการจัดสรรวัคซีนในลอตต่อไป

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube