Home
|
เศรษฐกิจ

ปีทองส่งออกผลไม้ครึ่งปีแรกตลาดจีนโต71.11%

Featured Image
ผอ.สนค. เผยนโยบายทำงานเชิงรุก ดัน ส่งออกผลไม้ไทยครึ่งปีแรกขยายตัวดี ตลาดจีนโต 71.11% แม้อยู่ในช่วงโควิด

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยขยายตัวมากกว่าร้อยละ 20 และหลายสินค้าขยายตัวสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลไม้สด การส่งออกคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,896 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 42.21 สินค้าส่งออกหลักขยายตัวดี ได้แก่ ทุเรียน ขยายตัวร้อยละ 58.24 ลำไย ขยายตัวร้อยละ 51.43 มะม่วง ขยายตัวร้อยละ 50.09 ซึ่งตลาดส่งออกหลักยังคงเป็นตลาดจีน มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 83 ของการส่งออกผลไม้สดทั้งหมดของไทย คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,425 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 71.11

โดยในปีนี้ถือเป็นปีทองของการส่งออกผลไม้ไทย แม้จะยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่การส่งออกผลไม้ของไทยยังขยายตัวได้อย่างโดดเด่น เนื่องจากนโยบายการทำงานเชิงรุก ที่ให้ทูตพาณิชย์ ทำงานร่วมกับพาณิชย์จังหวัด จับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้นำเข้าจากต่างประเทศกับผู้ประกอบการสินค้าผลไม้ไทย ทั้งรูปแบบออนไลน์และไฮบริด การจับมือกับศูนย์การค้าและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดให้แก่ผลไม้ไทย เช่น จัดงาน Thai Fruit Golden Months เพิ่มยอดขายในประเทศจีนได้กว่าร้อยละ 20 และจะยังคงผลักดันการส่งออกเชิงรุกต่อไป เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าให้สูงขึ้น

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube