Home
|
เศรษฐกิจ

“จุรินทร์”เผยค้าชายแดนมิ.ย.โต41.68%

Featured Image
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผย ค้าชายแดน มิ.ย. โต 41.68% ดันครึ่งปีแรกบวก 31.21% เร่งเปิดด่านอำนวยความสะดวกเพิ่มยอดขาย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของไทย ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 พบว่า การค้ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.68 คิดเป็นมูลค่า 146,094 ล้านบาท ส่งผลให้การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.21 คิดเป็นมูลค่า 823,172 ล้านบาท แบ่งเป็นการค้าชายแดน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.98 คิดเป็นมูลค่า 444,416 ล้านบาท และการค้าผ่านแดนขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.40 คิดเป็นมูลค่า 378,756 ล้านบาท

โดยการค้าชายแดนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นผลจากการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนในรูปแบบ กรอ.พาณิชย์ เมื่อมีปัญหาสามารถลงไปช่วยแก้ไขได้อย่างทันท่วงที มีการทำเป้าหมายร่วมกันในการเร่งเปิดจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้การค้าชายแดนคล่องตัวมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของไทยหลังจากนี้จะยังคงมีการขยายได้ตัวอย่างต่อเนื่อง สามารถทำให้มูลค่าการค้าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 3-6 ได้

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube