Home
|
เศรษฐกิจ

พิษโควิด!คนไทยว่างงาน7.6แสนคน-หนี้ครัวเรือนพุ่ง

Featured Image
สภาพัฒน์ เผย ภาวะสังคมไตรมาสแรก พบ จ้างงานเพิ่มขึ้น 0.4% เตะฝุ่น 760,000 คน ขณะกังวลหนี้ครัวเรือนพุ่ง 3.9% จากโควิด-19

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. กล่าวว่า ภาวะสังคมไตรมาสแรก อัตราจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 แม้ว่าอัตราการจ้างจะเพิ่มขึ้น แต่ชั่วโมงในการทำงานปรับตัวลดลงจากการแพร่ระบาดของ โควิด ทำให้ชั่วโมงการทำงานลดลง ขณะที่ คนไทยว่างงาน อยู่ที่ 760,000 คน หรือ คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.96 ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหามาตรการในการช่วยเหลือ

ด้านสัดส่วนหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ถือว่าน่ากังวล โดยเฉพาะหนี้นอกระบบที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงภาวะรายได้ตลาดแรงงานลดลงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการขาดสภาพคล่องของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งอาจเป็นภาวะที่ซ้ำเติมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

อย่างไรก็ตาม จากนี้คงต้องเร่งการฉีดวัคซีน ให้ครอบคลุมเพื่อเป็นภูมิกันให้ประชาชน รวมทั้งเป็นเกราะป้องกันด้านเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งหากการแพร่ระบาดลดลงเศรษฐกิจไทยก็จะกลับมาฟื้นตัวได้ตามปกติ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube