Home
|
อาชญากรรม

ยังไม่พบประชาชนได้รับสารพิษเฉียบพลันจาก “แคคเมียม”

Featured Image

 

 

 

“สมศักดิ์” เผย สธ.เฝ้าระวัง”แคดเมียม”ใกล้ชิด ยังไม่พบประชาชน ได้รับสารพิษเฉียบพลัน แต่พบผลทางห้องปฎิบัติการเกินค่าอ้างอิง ยัน ทุกหน่วยงาน เร่งลงเก็บตัวอย่าง สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

 

 

 

 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานการแก้ปัญหากรณีแคดเมียมว่า กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ได้มีการประชุมศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์

 

หลังจากได้มีการตั้งศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินฯกรณีแคดเมียม เพื่อติดตามสถานการณ์และประสานการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบ ทั้งการเฝ้าระวังผลกระทบ การตรวจทางห้องปฎิบัติการ การดูแลสุขภาพกาย-ใจ และการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

นายสมศักดิ์ เปิดเผยอีกว่า สถานการณ์ด้านสุขภาพในปัจจุบัน พบเพียงประชาชนกลุ่มสัมผัส/กลุ่มเสี่ยง มีผลทางห้องปฎิบัติการเกินค่าอ้างอิง ซึ่งยังรอผลการตรวจวินิจฉัยยืนยันเพิ่มเติม แต่ยังไม่พบว่า มีอาการที่แสดงออกบ่งชี้ถึงการได้รับสารพิษเฉียบพลัน หรือ การเจ็บป่วยจากสารพิษ

 

โดยที่ผ่านมา การดำเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้ง 3 จังหวัด คือ สมุทรสาคร ชลบุรี และตาก ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการสื่อสาร เพื่อเน้นย้ำ แนวทางการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค และการป้องกัน

 

“ส่วนด้านความปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายแคดเมียม เพื่อให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน รวมถึงกรมควบคุมโรค ก็ได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเก็บตัวอย่างฝุ่นแคดเมียมบนพื้นผิวในบ้านประชาชน เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้วางกรอบการวินิจฉัยภาวะพิษจากแคดเมียม จำแนกเป็น การวินิจฉัยภาวะเฉียบพลัน

 

โดยจะวินิจฉัยจากอาการ และประวัติ รวมถึงการตรวจหาผลกระทบของอวัยวะที่ได้รับพิษเฉียบพลัน และการวินิจฉัยภาวะพิษเรื้อรัง ด้วยการส่งตรวจปัสสาวะ หรือ การส่งเลือดตรวจ เพื่อหาค่าแคดเมียมในร่างกาย ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวัง และแก้ปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน” รมว.สาธารณสุข

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube