Home
|
อาชญากรรม

กรมสมเด็จพระเทพฯทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 15

Featured Image
กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 15

 

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร ทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา และต่อยอด ป่าเล็กในเมืองใหญ่” โดย นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จฯ

 

 

 

สำหรับงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 15 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา และต่อยอด ป่าเล็กในเมืองใหญ่” โดยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รวมถึง 26 องค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

 

โดยร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน ต่อยอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดในการจัดงานจากการที่แต่ละหน่วยงานได้สนองพระราชดำริด้วยการดำเนินการด้านต่าง ๆ จนสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย ทั้งในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย การส่งเสริมอาชีพราษฎร การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาและสาธารณสุข

 

 

ภายในงานมีการประดับไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสัน อาทิ ปทุมมา ดาวเรือง บานชื่น สร้อยไก่ แพงพวย ดาวกระจาย และซัลเวีย รวมจำนวนกว่า 200,000 ต้น เพื่อสร้างบรรยากาศและสีสันภายในงานให้สวยงามละลานตา รวมถึงได้เตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นในระหว่างการจัดงาน

 

 

และเนื่องจากสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก ในปีนี้จึงได้ปรับปรุงพื้นที่ไม้วงศ์แคหางค่าง (Bignoniaceae) ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยการจัดหาพันธุ์ไม้ที่จัดอยู่ในวงศ์แคหางค่างนำมาปลูกรวบรวมไว้กว่า 30 ชนิด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์พันธุ์ไม้ อาทิ แคสันติสุข แคกาญจนิการ์ แพรชมพู มธุรดาเครือหมูปอย แดงปรีดียาธร ศรีตรัง ฯลฯ ต่อยอดการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์ใจกลางเมือง

 

 

 

อีกทั้งได้จัดแสดงนิทรรศการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ภายใต้แนวคิด “บริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่ออนาคตข้างหน้าที่ยั่งยืน” แสดงให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรน้ำและการหมุนเวียนน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า โดยใช้ในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ให้สวยงามตลอดเวลา รวมถึงการจัดแสดงแนวทางการจัดการขยะแต่ละประเภท

 

 

เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะขยะเป็นศูนย์ หรือ Zero Waste Park สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะที่ต้นทางในพื้นที่สาธารณะ ช่วยลดปริมาณขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากกิ่งไม้ใบไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้เป็นปุ๋ยเพื่อบำรุงรักษาต้นไม้

 

 

นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การจัดแสดงนวัตกรรมจากผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริและเกษตรกรจากทั่วประเทศ การแสดงพันธุ์ไม้หายาก การประกวดปลากัด การแสดงดนตรีในสวน การประกวดพันธุ์ไม้โดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ แบ่งเป็น 9 ประเภท ได้แก่ บอนสี แก้วกาญจนา ชวนชม โป๊ยเซียน ลิ้นมังกร โกสน พญามังกร หน้าวัวใบ อีกทั้งยังมีการแจกต้นไม้ฟรีโดยกรมป่าไม้ อาทิ ชมพูพันธุ์ทิพย์ พะยูง ยางนา มะขามป้อม ทองอุไร ฯลฯ ให้ผู้เที่ยวชมงานนำกลับไปปลูกที่บ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วย

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnew

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube