fbpx
Home
|
อาชญากรรม

“ดนตรี” สานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม

Featured Image
วธ. ร่วม งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก “ดนตรี” สานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม

 

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก”ดนตรี” สานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ศิลปินแห่งชาติ วัฒนธรรมจังหวัด 25 จังหวัดภาคกลาง และภาคตะวันออก หน่วยงานในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม ศิลปินพื้นบ้าน เครือข่ายทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยว ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

นายอิทธิพล (รมว.วธ) กล่าวว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้ ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ให้มีพื้นที่ ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของไทย สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง รวมถึงเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง

 

 

ยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เป็นระดับชาติ ตามนโยบายส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนและท้องถิ่น สนับสนุนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของรัฐบาล รวมทั้งผลักดัน “Soft Power” เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้านเทศกาลและประเพณี สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับศิลปินและชุมชน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (ด้านดนตรี) องค์การยูเนสโก

 

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า สำหรับภายในงานพบกับขบวนแห่วิถีวัฒนธรรมและขบวนแห่เบญจภาคี พิธีถวายผ้าหลวงพ่อโต การแสดงในพิธีเปิดงาน ชุด สุพรรณบุรีเมืองสร้างสรรค์ สานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม และมีอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี พ.ศ. 2539 และเปาวลี พรพิมล นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังแห่งเมืองสุพรรณบุรี ร่วมการแสดงในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

 

 

นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยการสาธิตและจัดแสดงนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นิทรรศการศิลปินแห่งชาติ นิทรรศการ “ศิลป์สร้างสุขสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” นิทรรศการ “เส้นทาง 9 วัด” นิทรรศการ “เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก” ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 25 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก การแสดงดนตรีโซนงานเบญจภาคี ดนตรีสุพรรณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube