fbpx
Home
|
อาชญากรรม

กรมบังคับคดี แจง การซื้อขายทรัพย์ที่ขายทอดตลาด

Featured Image
กรมบังคับคดีชี้แจง ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออก ต้องทำอย่างไร

 

 

 

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี ชี้แจงว่า กรณีที่มีข่าวหญิงซื้อบ้านจากกรมบังคับคดี แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออก จนเกิดเหตุเจ้าของเดิมยิงเสียชีวิต นั้น

 

 

อธิบดีกรมบังคับคดีชี้แจง ว่า ผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี โดยได้ชำระราคาค่าซื้อทรัพย์ และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินแล้ว หากผู้ซื้อพบว่าเจ้าของเดิม และบริวารยังอาศัยอยู่ในทรัพย์ดังกล่าว ผู้ซื้อสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีหมายบังคับคดี ขับไล่เจ้าของเดิมและบริวารออกจากทรัพย์ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ แต่หากเจ้าของเดิมและบริวารยังไม่ย้ายออก ผู้ซื้อทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลขอให้ออกหมายจับเจ้าของเดิมและบริวาร ซึ่งเป็นขั้นตอนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

 

นอกจากนี้หากผู้ซื้อทรัพย์ประสงค์ที่จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเชิญเจ้าของเดิมมาเจรจาหาทางออกร่วมกันก็สามารถทำได้ ในขณะเดียวกัน เจ้าของเดิมก็สามารถที่จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ซื้อทรัพย์ได้เช่นกัน ซึ่งวิธีดังกล่าวอาจนำไปสู่การระงับข้อพิพาทด้วยความสมานฉันท์ และเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายได้โดยไม่ต้องดำเนินการบังคับคดีต่อไป

ทั้งนี้หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีหรือขั้นตอนในการบังคับคดีสามารถสอบถามเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ณ สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ หรือสอบถามที่สายด่วนบังคับคดี โทร 111 ต่อ 79 หรือค้นหาข้อมูลได้จาก www.led.go.th

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube