Home
|
อาชญากรรม

ป.ป.ส.ปิดหลักสูตรข่าวกรองระหว่างประเทศพร้อมทูตนิวซีแลนด์

Featured Image
เลขา ป.ป.ส.ประธาน ปิดหลักสูตรข่าวกรองระหว่างประเทศพร้อมทูตนิวซีแลนด์

 

 

 

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข่าวกรองขั้นพื้นฐาน (Basic Intelligence Training Course) และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม จาก 4 ประเทศ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม รวมจำนวน 25 คน

 

 

โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ โจนาทาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลน์ ประจำประเทศไทย นายเดวิด ราโดวาโนวิช ที่ปรึกษาศุลกากรนิวซีแลนด์ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมปิดดังกล่าว ณ วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ (International Narcotics Control College : INCC) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 

 

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจได้จริง อีกทั้งยังสามารถพัฒนาไปสู่ การใช้ข่าวกรองขั้นสูงได้ในอนาคต และสามารถพัฒนาการทำงานของบุคลากร และหน่วยงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งมาจากหลากหลายหน่วยงาน และหลากหลายประเทศ ได้สร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม และจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้การประสานงานระหว่างกัน เป็นไปด้วยความสะดวก ราบรื่น และรวดเร็ว”

 

 

“ในนามของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในฐานะเจ้าภาพร่วม ตนขอขอบคุณรัฐบาลนิวซีแลนด์จากใจจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศุลกากรและตำรวจนิวซีแลนด์ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งนำมาสู่การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ในการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านข่าวกรองขั้นพื้นฐาน ให้กับเจ้าหน้าที่ครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอบคุณสำหรับมิตรภาพอันดีเสมอมา ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือของทุกประเทศสมาชิกในที่นี้จะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป”

 

 

ในตอนท้าย เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวขอบคุณทางนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี UNODC และ DEA ที่ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ องค์ความรู้ และการพัฒนาวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสนับสนุนจากหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งท้องถิ่นและท้องที่ เพื่อพัฒนาและผลักดันให้วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติดในประเทศลุ่มน้ำโขงและในระดับภูมิภาค และเป็นพื้นที่ในการทดลองเพาะปลูกพืชเสพติด (ฝิ่น) เพื่อการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดทางนโยบายและเศรษฐกิจตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube