fbpx
Home
|
อาชญากรรม

ศาลยกฟ้อง “ทนายสงกาญ์” ฟ้องปลัดมท.ปมดูหมิ่นจบม.สยาม

Featured Image
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ยกฟ้อง ทนายสงกาญ์ ฟ้อง ปลัดมหาดไทย ปม ดูหมิ่น ข้าราชการ จบ ม.สยาม ชี้ ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง ไม่มีสิทธิ์ฟ้อง

 

 

วันนี้ (22 พ.ค.66) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดอ่านคำพิพากษาในชั้นตรวจฟ้อง กรณีนายสงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์ ฟ้องนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้อหาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใน คดีอาญาหมายเลขดำที่ อท 2/2566

 

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมและเป็นกรรมการป้องกันและจัดการปัญหาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางออนไลน์ ตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำเลยรับราชการตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27ธันวาคม 2565 จำเลยกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ได้กล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายด้วยถ้อยคำด้อยค่ามหาวิทยาลัยสยาม ในที่ประชุมผ่านจอภาพในระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำเลยได้กล่าวในที่ประชุม “มึงจบอะไรมาวะ” เจ้าหน้าที่ ตอบว่า รัฐศาสตร์จุฬาฯ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จำเลยพูดว่าโง่เป็นควายเข้าปีอะไร และได้รับคำตอบว่า ปริญญาโท ซึ่งจำเลยพูดว่า “กูว่าแล้ว”

 

 

จบปริญญาตรีที่ไหน เจ้าหน้าที่ตอบว่ามหาวิทยาลัยสยาม จำเลยพูดว่า “โอ กูว่าแล้ว” การกระทำของจำเลยเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์หรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยคำพาดพิงถึงมหาวิทยาลัยสยามมีนัยสำคัญอาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าระบบการเรียนการสอนมีมาตรฐานต่ำ บุคลากรจะไม่มีคุณภาพ กับพูดจาดูหมิ่นผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างร้ายแรงด้วยวาจาหยาบคายทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกด้อยค่าในสายตาผู้อื่นอันเป็น การเหยียดหยามศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 

 

ศาลพิเคราะห์คำฟ้อง เอกสารประกอบฟ้อง เอกสารที่ศาลเรียกมาจากกระทรวงมหาดไทย รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานของเจ้าพนักงานคดี ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม และกรรมการป้องกันและจัดการปัญหาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางออนไลน์ตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำเลยรับราชการตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย สังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม2565 กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมผ่านจอภาพในระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อกำหนดแนวทางให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวนโยบาย

 

คดีมีปัญหาว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงแห่งคดีเกิดขึ้นในที่ประชุม ด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ของกระทรวงมหาดไทยโดยจำเลยซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ร่วมกับข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ในตอนหนึ่งจำเลยกล่าววาจาเสียดสี
ไม่สุภาพ หยาบคาย ต่อข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่ง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสยาม และกล่าวพาดพิงมีนัยสำคัญที่อาจทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยสยามผลิตบุคคลากร

 

 

โดยไม่มีคุณภาพ เห็นว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของจำเลย คือข้าราชการที่ถูกจำเลยกล่าววาจา ดูหมิ่นเหยียดหยาม และมหาวิทยาลัยสยาม ที่ถูกจำเลยกล่าวพาดพิงถึงในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยด้อยคุณภาพ บุคคลทั้งสองจึงเป็น ผู้เสียหาย โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 14 (1) พิพากษายกฟ้อง

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube