Home
|
อาชญากรรม

ปลัดสธ.นำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวา

Featured Image
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 (World Health Assembly : WHA 76) กับผู้แทนระดับรัฐมนตรี/ผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิก 194 ประเทศ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนนโยบายด้านสุขภาพระดับโลก ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 21 – 30 พฤษภาคม 2566

 

 

 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 (World Health Assembly : WHA76) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 21 – 30 พฤษภาคม 2566 ณ Palais des Nations
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยการประชุมสมัชชาอนามัยโลก เป็นเวทีนโยบายด้านสุขภาพระดับโลก เพื่อกำหนดนโยบาย แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ รวมทั้งอนุมัติงบประมาณแผนงานราย 2 ปี

 

 

ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งกำหนดให้มีการจัดขึ้นปีละครั้ง และมีผู้แทนของประเทศสมาชิกระดับรัฐมนตรี และ/หรือผู้บริหารระดับสูง จำนวน 194 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติและองค์กร
ที่ไม่แสวงหากำไร (Non-governmental Organizations: NGOs) ที่ได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกเข้าร่วมการประชุมด้วย

 

 

โดยช่วงเช้าคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า (Walk the Talk : Health for All Challenge) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย นำไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปีองค์การอนามัยโลก จากนั้นช่วงบ่าย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 ซึ่งในระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลกยังมีกิจกรรมคู่ขนานอื่น ๆ เช่น การประชุม Strategic Roundtable เพื่อเป็นเวทีหารือระหว่างผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก หน่วยงานเครือข่าย ในประเด็นสาธารณสุขที่สำคัญ เป็นต้น

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube