fbpx
Home
|
อาชญากรรม

ไฟป่านครนายกดับทั้งหมดแล้ว

Featured Image
ไฟป่านครนายกดับทั้งหมดแล้ว หลังใช้น้ำถึง 713,000 ลิตร ด้านอบต.จัดเวรยามเฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อความมั่นใจของประชาชน

 

 

วันนี้ (3 เม.ย.66) ปภ.รายงานสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนครนายก ปัจจุบันไฟป่าได้ดับลงแล้วทั้งหมด จากการปฏิบัติการอย่างเข้มข้นตลอด 5 วัน สามารถควบคุมและดับไฟป่าลงได้ทั้งหมดแล้ว และได้ลดระดับศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด เป็นศูนย์อำนวยการฯระดับท้องถิ่น เพื่อติดตามเฝ้าระวังต่อไปในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

 

 

สำหรับการปฏิบัติการ ทางอากาศมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ 5 ลำ (ปภ. 2 ลำ ทส. 2 ลำ ทบ. 1 ลำ) และเครื่องบินแบบปีกติดลำตัว ฟิกวิง จาก ทอ. 1 ลำ รวมการปฏิบัติทางอากาศในการดับไฟป่านครนายก เที่ยวบินสะสม 516 เที่ยว รวมใช้น้ำดับไฟป่า 713,000 ลิตร รวมถึงมีการใช้โดรนของสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ สำรวจพื้นที่ทางอากาศ และตรวจสอบผลการปฏิบัติการดับไฟป่าว่าไฟป่าดับลงหรือไม่ เพื่อนำมาวางแผนในการปฏิบัติงาน

 

 

สำหรับการปฏิบัติการทางภาคพื้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร รวมถึงรถดับเพลิง รถดับไฟป่า รถบรรทุกน้ำ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ร่วมปฏิบัติการเดินเท้าดับไฟ ทำแนวกันไฟ และถึงแม้ไฟจะดับลงแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยังคงเตรียมอุปกรณ์และจัดเวรยามเฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชน

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube