Home
|
อาชญากรรม

ผบ.ตร.มอบโล่31 หน่วยงานดีเด่นลดอุบัติเหตุปีใหม่ 66

Featured Image
ผบ.ตร. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 กว่า 31 รางวัล

 

 

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านงานจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ในด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การอำนวยการจราจร และด้านการบังคับใช้กฎหมายจราจร โดยมีรางวัลทั้งระดับกองบัญชาการ (หรือตำรวจภูธรภาค) และระดับกองบังคับการ (หรือตำรวจภูธรจังหวัด) รวมทั้งสิ้น 31 รางวัล โอกาสนี้ ผบ.ตร. ยังได้สนับสนุนเงินส่วนตัวเพื่อมอบเป็นเงินรางวัลให้กับหน่วยที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 270,000 บาท อีกด้วย

 

 

สำหรับ หน่วยงานที่สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ จากค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลังได้ดีที่สุด ระดับ บช. อันดับ 1 คือ ตำรวจภูธรภาค 3 อันดับ 2 คือ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 4 อันดับ 3 คือ ตำรวจภูธรภาค 6 ส่วนระดับ บก. ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี สุรินทร์ และชัยภูมิ ตามลำดับ และมีการมอบรางวัลให้กับ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ในฐานะหน่วยงาน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร

 

 

ส่วนรางวัลด้านการบังคับใช้กฎหมาย เช่น หน่วยงานที่สามารถบังคับใช้กฎหมาย ข้อหาขับรถในขณะเมาสุราได้มากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา นครปฐม เชียงใหม่ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายจราจร 9 ข้อหาหลักด้านความปลอดภัยทางถนนมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ชลบุรี สุรินทร์

 

 

ผบ.ตร. กล่าวว่าการกำหนดเกณฑ์ประเมินและให้มีการมอบรางวัลในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นแรงจูใจสำหรับการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ตั้งใจทำงาน พร้อมได้กำชับไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศ ถอดบทเรียนการปฏิบัติในการอำนวยการจราจร การป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ให้ดียิ่งขึ้น

 

 

โดยในเทศกาลสงกรานต์ 2566 ก็จะกำหนดหลักเกณฑ์และการประเมินในลักษณะนี้เช่นกัน เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันสร้างผลงานระหว่างหน่วยงาน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube