Home
|
อาชญากรรม

PM 2.5 ในกทม. เกินค่ามาตรฐาน 70 พื้นที่เฉลี่ย 70.4มคก./ลบ.ม.

Featured Image
ฝุ่นPM 2.5 ในกทม. เกินค่ามาตรฐาน 70 พื้นที่ ค่าเฉลี่ย 70.4 ไมโคกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบสูงสุด เขตทวีวัฒนา 83 มคก./ลบ.ม.

 

 

สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-11.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) โดย ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดได้ 50-93 มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 70.4 มคก./ลบ.ม. ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง เกินมาตรฐานจำนวน 70 พื้นที่ อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 66 พื้นที่ และมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 4 พื้นที่

ทั้งนี้ ณ เวลา 11.00 น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ 50-93 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) โดยมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 70 พื้นที่ คือ โดยจุดที่มีค่าฝุ่นสูงสุดในพื้นที่ เขตทวีวัฒนา มีค่าเท่ากับ 83 มคก./ลบ.ม.

ในวันที่ 4 ก.พ. 2566 พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลควรเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละออง เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่ง และปิด โดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ (พื้นที่ท้ายลม)

ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง
– แอปพลิเคชัน AirBKK
– www.airbkk.com
– www.pr-bangkok.com
– FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
– FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
– FB: กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้ประชาชนวางแผนการทำงาน การทำกิจกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ/มีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแส ผ่านทาง Traffy Fondue

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube