Home
|
อาชญากรรม

เช็กก่อนซื้อเครื่องสำอางทุกครั้งป้องกันของปลอม

Featured Image
อย.เตือนประชาชนเช็กก่อนซื้อ ทดสอบก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย

 

 

 

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อย. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบหาแหล่งผลิตแชมพูปลอม เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และขอแนะนำร้านค้า ผู้บริโภค ให้เลือกซื้อเครื่องสำอางจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือ มีหลักแหล่งแน่นอน ผลิตภัณฑ์ต้องมีฉลากภาษาไทย ระบุข้อความครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อทางการค้า ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ์ ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ คำเตือน และเลขที่ใบรับจดแจ้ง

 

ในกรณีที่ซื้อผลิตภัณฑ์มาแล้ว หากพบว่าภาชนะบรรจุ หรือเนื้อผลิตภัณฑ์แตกต่างจากเดิมที่เคยใช้ สงสัยว่าจะเป็นเครื่องสำอางปลอม ด้อยคุณภาพ หรือเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ สามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแสมายังสายด่วน อย. โทร. 1556 Facebook: FDAThai Line: @FDAThai อีเมล์ 1556@fda.moph.go.th หรือแจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

รองเลขาธิการฯ อย. เตือนผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบต่อสินค้าที่นำมาขาย อย่าเห็นแก่ผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกกว่าปกติ เพราะอาจเป็นสินค้าปลอม ควรซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากผู้ผลิต/ผู้นำเข้าหรือผู้ขายส่งที่น่าเชื่อถือ มีสถานที่ตั้งแน่นอน จะช่วยให้มั่นใจได้มากขึ้น หากมีปัญหาสามารถติดต่อกลับได้ และต้องเป็นเครื่องสำอางที่จดแจ้งเรียบร้อยแล้ว มีฉลากภาษาไทยที่ครบถ้วนถูกต้อง

 

การนำเครื่องสำอางปลอมมาขาย มีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 กรณีฉลากแจ้งชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือแหล่งผลิตที่มิใช่ความจริง ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีฉลากแจ้งเลขที่จดแจ้งที่มิใช่ความจริง ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube