fbpx
Home
|
อาชญากรรม

อุบลตรวจร้านเหล้าหน้ามอ เน้นย้ำ ห้ามเยาวชนเข้าใช้บริการ

Featured Image
จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจจัดระเบียบร้านเหล้าหน้า มหาวิทยาลัย เน้นย้ำ ห้ามเยาวชนเข้าใช้บริการ รวมทั้งห้ามมียาเสพติด อาวุธในสถานบันเทิงเด็ดขาด

 

 

 

นายชัยวัฒน์ วงศางาม ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการกำลังชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี รวม จำนวน 30 นาย ออกปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด ในการตรวจสถานบริการตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 สถานประกอบการคล้ายสถานบริการร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต สมาคมบิลเลียด สนุกเกอร์ หอพัก สถานที่สาธารณะ

 

เพื่อควบคุมแก๊งวัยรุ่น มอเตอร์ไซค์ซิ่งกวนเมือง หรือ สถานที่อื่นใดอันเป็นแหล่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคม ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในสังคม

 

 

โดยได้ออกตรวจสถานประกอบการ (ร้านเหล้า) ที่เปิดให้บริการในพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 6 ร้าน ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการทุกแห่ง ให้ช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 โดยเฉพาะห้ามมิให้เด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี

 

เข้าใช้บริการ ห้ามมีการพนัน ค้ามนุษย์ อาวุธ และยาเสพติดในสถานบันเทิงเด็ดขาด หากชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบพบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว จะจับกุมดำเนินคดีทันที ทั้งนี้ ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี จะออกกวดขัน ตรวจสอบ จับกุม สถานบันเทิงละเมิดกฎหมายที่ประชาชนร้องเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube