Home
|
อาชญากรรม

ผบ.ทบ.นำนายทหารชั้นนายพลถวายสัตย์ปฎิญาณตน

Featured Image
ผบ.ทบ.นำนายทหารชั้นนายพลถวายสัตย์ปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารชั้นนายพล สังกัดกองทัพบก ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ประจำปี 2565 (วาระตุลาคม 2565) และลาออกโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2565 (ลาออกตุลาคม 2565) รวมจำนวน 238 นาย ณ ห้อง 221 อาคาร 2 ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพบก

จากนั้น เวลา 11.00 น. คณะนายทหารชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 179 นาย จะกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กองบัญชาการกองทัพบก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube