fbpx
Home
|
อาชญากรรม

ผู้ว่าฯ เปิดแข่งขันดับเพลิงปี 65

Featured Image
ชัชชาติ เปิดการแข่งขันดับเพลิงฯ ปี 65 เผยการดับเพลิงและกู้ภัยเป็นภารกิจหลัก ที่กทม.ต้องดูแลประชาชน

 

วันนี้ (24 ส.ค.65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันดับเพลิงและกู้ภัย ประจำปี 2565 โดยมีนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมพิธี ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

 

 

นายชัชชาติ กล่าวว่า การดับเพลิงและกู้ภัยเป็นภารกิจหลัก ที่กทม.ต้องดูแลพี่น้องประชาชน ซึ่งในกรุงเทพฯ มีประชากรรวมกับประชากรแฝงกว่า 8 ล้านคน จากการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมา 3 เดือน ก็ได้พบกับ เหตุการณ์สาธารณภัยต่างๆในกรุงเทพฯ หลายเหตุการณ์ และได้เห็นความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งปัจจัยที่ท้าทายในปัจจุบันมี 3 รูปแบบ คือ 1. การเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้เชื้อเพลิงและรูปแบบไฟไหม้เปลี่ยนไป เราจึงต้องอาศัยความกระตือรือร้นและขยันหมั่นเพียรในการหาข้อมูล เพื่อรับมือกับรูปแบบไฟไหม้แบบใหม่ๆ 2. เทคโนโลยีการดับเพลิงที่เปลี่ยนไป

 

 

ซึ่งทำให้การดับเพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราจึงต้องเรียนรู้มากยิ่งขึ้นและมีหน้าที่สนับสนุนการจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์การดับเพลิงที่ทันสมัย มารองรับการปฏิบัติงาน 3. การทำงานเป็นหมู่คณะ จะเห็นได้ว่าการเกิดเหตุแต่ละครั้งความสำเร็จอยู่ที่ว่าแต่ละหน่วยงานจะประสานงานและความร่วมมือกันได้ดีแค่ไหน ดังนั้นการแข่งขันวันนี้จึงไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นการพบปะ ร่วมมือ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทักษะของแต่ละทีมเพื่อหาความร่วมมือร่วมกัน เนื่องจากในเหตุการณ์จริงเราไม่มีการแบ่งทีม แต่ทุกคนต้องร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนคนกรุงเทพฯ

 

 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) จัดการแข่งขันดับเพลิงและกู้ภัย ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักดับเพลิงและกู้ภัย มีโอกาสแสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนได้ทบทวนเทคนิค วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านงานดับเพลิงและกู้ภัยมาฝึกปฏิบัติในรูปแบบการแข่งขัน ก่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านร่างกายและจิตใจของนักดับเพลิงและกู้ภัย เกิดความสามัคคี ในหมู่คณะผู้ร่วมภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเสมือนการจำลองสถานการณ์ภาคสนาม ณ ที่เกิดภัย เพื่อรองรับสาธารณภัยที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

 

 

สำหรับการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัยครั้งนี้ กำหนดการแข่งขันไว้ 8 ประเภท ดังนี้ 1.การแข่งขันดับเพลิงแกร่ง 2. การแข่งขันแผนผจญเพลิง 3. การแข่งขันทีมที่สูง 4. การแข่งขันทีมสารเคมี 5. การแข่งขันทีมกู้ภัยทางถนน 6. การแข่งขันทีมค้นหา 7. การแข่งขันทีมผจญเพลิง และ 8. การแข่งขันทักษะการใช้มอเตอร์ไซค์ดับเพลิงและถังดับเพลิงสะพายหลัง ทั้งนี้ มี 3 ประเภทการแข่งขัน ได้เชิญพี่น้อง อปพร.และมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ร่วมแข่งขันกระชับมิตร สานสัมพันธ์พี่น้องกู้ภัย ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube