Home
|
อาชญากรรม

เด้ง”รองผู้การฯ อุบล” ปมวัยรุ่นดวลปืน

Featured Image
สั่งเด้ง “รองผู้การฯ อุบล” ไม่ระงับเหตุโดยเร็ว “วัยรุ่นดวลปืน” กลางเมือง

5 ส.ค. 2565 พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (ผบช.ภ.3)  ได้มีคำสั่งตำรวจภูธรภาค ที่ 1086/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรภาค 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ 6  และข้อ 8

 

จึงให้ พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี (รอง ผบก.ภจว.อุบลราชธานี) ไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565

 

ทั้งนี้ มีรายงานว่าสาเหตุ ที่ ผบช.ภ.3 มีคำสั่งดังกล่าว มาจากคดีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกดวลปืนกันสนั่นเมืองอุบลราชธานี จนเป็นเหตุมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ซึ่ง พ.ต.อ.อดิเทพ รับผิดชอบด้านการป้องกันปราบปราม(ปป.) ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล เข้าระงับเหตุได้โดยรวดเร็ว จนเกิดการสูญชีวิตถือว่าอาจจะบกพร่องในหน้าที่ และจะมีคำสั่งตั้งกรรมการให้ตรวจสอบข้อเท็จ เพื่อตรวจสอบว่าบกพร่องหรือไม่ ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube