Home
|
อาชญากรรม

กทม. ชวนอวดกรุงเทพฯ เมืองแห่งคลอง

Featured Image
กทม. ชวนอวดกรุงเทพฯ เมืองแห่งคลอง จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนร่วมรักษ์คลอง

 

 

 

 

วันนี้ (7 ก.ค. 65) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม “อวดกรุงเทพฯ เมืองแห่งคลอง” ภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่ 50 กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด กทม. ครู และเจ้าหน้าที่ กทม. ตลอดจนสื่อมวลชน จำนวนกว่า 100 คน ณ สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร

 

นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาสังกัด กทม. ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดราชบูรณะ 2) โรงเรียนวัดตรีทศเทพ 3) โรงเรียนวัดราชนัดดา และ 4) โรงเรียนราชบพิธ มาร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่สื่อถึงการอนุรักษ์และดูแลคูคลอง

 

โดยแบ่งฐานกิจกรรมเป็น 3 ฐาน ได้แก่ 1) แยกขยะ ได้ประโยชน์ 2) คนรักษ์คลอง 3) บ้านหนูอยู่ไหน จากนั้นจึงนำขบวนเยาวชนไปศึกษารากเหง้าของชาว กทม. ที่พิพิธบางลำพู รวมถึงมีกิจกรรมปล่อยปลาลงคลองบางลำพูที่บริเวณท่าน้ำ ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานนอกห้องเรียนผ่านกิจกรรม การเล่น และการลงมือทำ

 

นอกจากกิจกรรมที่จัดในพื้นที่แล้ว กรุงเทพมหานครยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในช่องทางออนไลน์ ผ่าน www.50ปีกทม.com โดยให้ส่งภาพความประทับใจเกี่ยวกับคูคลอง ไม่ว่าจะเป็นงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาคลองในมิติต่าง ๆ

 

ทั้งในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย อวดความสวยงาม สะอาดตา ร่มรื่น อวดน้ำใสสะอาด อวดวิถีชีวิตชาวคลองที่น่าอิจฉา อวดแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านกาแฟ และเศรษฐกิจชุมชนสองฝั่งคลอง เป็นต้น เพื่อร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจ และกระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์คูคลองของคนกรุงเทพฯ ไปด้วยกัน

 

โดยสามารถส่งภาพได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูกติกาการร่วมสนุกเพิ่มเติมได้ทาง www.50ปีกทม.com หรือ แฟนเพจ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้เดินหน้าดูแล รักษา และพัฒนาคูคลองมาโดยตลอด ด้วยการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและผักตบชวาเปิดทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาทางเดินเลียบคลอง ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ฟันหลอ เพิ่มความแข็งแรงของคันกั้นน้ำ

 

รวมถึงส่งเสริมคลองที่มีศักยภาพให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถนนคนเดิม ตลาดน้ำ พื้นที่สีเขียว กราฟิตี้ริมคลอง และยังคงมีนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดูแลรักษาคูคลองอีกหลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงอนุรักษ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

 

สำหรับกิจกรรม “ก้าวสู่ปีที่ 50 กทม.” กรุงเทพมหานครจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตลอดระยะเวลา 50 ปี นับตั้งแต่กรุงเทพมหานครได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อดูแลเมืองและประชาชน ทั้งผู้ที่อยู่อาศัย มาทำงาน และมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร มากกว่า 10 ล้านคน ให้ได้รับการบริการที่ดี มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 

อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ กทม. ที่มุ่งมั่นทุ่มเททำงาน เพื่อให้ “กรุงเทพฯ เป็นมหานครของทุกคน” โดยกิจกรรมเป็นการมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในลักษณะผสมผสานรูปแบบ Onsite กึ่ง Online และจัดกิจกรรมให้ร่วมสนุกต่อเนื่องกันไปถึงวันสถาปนา กทม. (14 ธันวาคม 2565) รวม 9 กิจกรรม ได้แก่

 

1) มองกรุงเทพฯ ผ่านเลนส์ 2) แกะรอยกรุงเทพฯ กว่าจะเป็น กทม. ในวันนี้ 3) แรลลี่ เยี่ยมย่าน ยลคลอง ท่องเวนิสตะวันออก 4) วิ่งสู่ 50 ปี กทม. Virtual Fun Run 5) ปักหมุด กรุงเทพฯ กับขุมทรัพย์สีเขียว 6) อวดกรุงเทพฯ เมืองแห่งคลอง 7) ดูแลกรุงเทพฯ ด้วยใจ จิตอาสากรุงเทพฯ ส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ 9) ตลาดนัด 50 ปี กทม. และมีของรางวัลมากมายสำหรับสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

 

กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมและร่วมสนุกในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.50ปีกทม.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube