Home
|
อาชญากรรม

กทม. ร่วมกับ มสช. ออกหน่วยแพทย์

Featured Image
กทม. ร่วมกับ มสช. ออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่โครงการ “กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ให้ประชาชนรับบริการแบบใกล้บ้าน

 

 

 

วันนี้ (7 ก.ค.65) ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ “กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มสช.) และสำนักงานเขตภาษีเจริญ ร่วมออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน

 

โดยมี พระอุดมวรญาณ เจ้าอาวาส วัดชัยฉิมพลี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา ประธานมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ ผู้บริหารเขตภาษีเจริญ ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ พระภิกษุสงฆ์ และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ วัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ

 

กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างครบวงจรด้วยภารกิจในการให้บริการอันหลากหลาย ทั้งการแพทย์สาธารณสุข การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ และด้านอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายให้ชาวกรุงเทพฯ ทุกคนมีชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมที่ดี และมีความสุข สำหรับในวันนี้ กรุงเทพมหานครได้ให้บริการประชาชน

 

โดยจัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่บูรณาการ ตามโครงการ “กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ด้วยการนำหน่วยบริการ มาหาประชาชนถึงบ้าน ไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ให้บริการของกทม. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางระยะไกล ลดเวลาในการเดินทาง และลดความแออัดในสถานพยาบาลโดยไม่จำเป็น ยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลคุณภาพดีใกล้บ้านในระดับเส้นเลือดฝอย

 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การตรวจคัดกรอง ตรวจรักษาโรค จ่ายยาเบื้องต้น เอกชเรย์ปอด ทันตกรรม ฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัข/แมว ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ให้ความรู้ด้านโภชนาการ คัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่ ตรวจจอประสาทตา แจกแผ่นพับ ให้คำปรึกษาแนะนำสุขศึกษา ให้ความรู้ การเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น

 

ไข้เลือดออก ให้คำแนะนำการใช้ยา อาหารเสริม คุ้มครองผู้บริโภค ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต กิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันยาสารเสพติด สร้างการรับรู้ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประสงค์เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ นอกจากนี้ มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ ได้ให้การสนับสนุนแว่นสายตายาว จำนวน 300 อัน ภายในงานยังมีการจำหน่ายของดีของเขตภาษีเจริญด้วย

 

ทั้งนี้ โครงการ “กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” จะออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนคนกรุงเทพฯ เข้าถึงสวัสดิการด้านการตรวจคัดกรองสุขภาพพื้นฐาน ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนที่จะได้รับการบริการสาธารณสุขคุณภาพดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube