Home
|
อาชญากรรม

กทม. เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน 16-18 เม.ย.นี้

Featured Image
กทม. สั่งหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาต้องแข็งแรง ติดตามสภาพอากาศแจ้งเตือน ปชช.

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือน พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทย ช่วงวันที่ 16-18 เม.ย. ว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมอุปกรณ์ในการกู้ภัยต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบการดูแลต้นไม้ใหญ่ที่อาจจะมีผลกระทบต่อประชาชน เพื่อป้องกันความเสียหายและอันตรายที่อาจเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมหน่วยเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหากิ่งไม้หัก ต้นไม้ล้ม ที่จะกีดขวางสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ต้นไม้ในพื้นที่หักโค่น

 

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงการประสานความร่วมมือในการตรวจแนะนำให้เจ้าของอาคารตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน

 

ปลัด กทม. ยังกล่าวด้วยว่า ในการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำได้มีการตรวจสอบ บำรุงรักษาอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำและบ่อสูบน้ำให้พร้อมใช้งาน ทำการลดระดับน้ำตามคูคลองต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับต่ำ สำรวจและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม นอกจากนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมเพื่อการติดตามและตรวจกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศของกรุงเทพมหานคร พร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยเบส รวมถึงการแจ้งให้ประชาชนที่ติดตามสถานการณ์ได้ทราบตลอดเวลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube