fbpx
Home
|
อาชญากรรม

กำชับดินแดงติด CCTV เพิ่มความถี่ตรวจตรา-เข้มโควิด19

Featured Image
รองปลัดกทม.กำชับเขตดินแดงเร่งดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการทำงานสำนักงานเขตดินแดง พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ โดยมี นายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้อำนวยการเขตดินแดง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตดินแดง ซึ่งสำนักงานเขตดินแดงได้รายงานถึงแผนงานเด่นที่จะดำเนินการในปี 2565 เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางซื่อ ต่อยอดจากปี 2564ได้แก่ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สัญจรบริเวณริมคลอง, เพิ่มความปลอดภัยบริเวณริมคลอง โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง กล้อง CCTV ปรับปรุงราวกันตก และเพิ่มความถี่การตรวจตราความปลอดภัย ,ลดปัญหาขยะตกค้างทางเดินริมเขื่อนและปัญหาการทิ้งขยะลงคลอง รวมถึงรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง การทำบ่อดักไขมันแบบง่ายสำหรับครัวเรือน

ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้สำนักงานเขตดินแดงใน 3 เรื่อง คือ ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ,การผลักดัน การดำเนินการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) โดยให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เน้นการเก็บข้อมูลการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ผล (outcome) เช่น การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เพื่อจะได้เป็น 1 ใน 50 เขต ที่มีผลงานให้ที่ปลัดกรุงเทพมหานครสามารถนำผลงานไปใช้ในการนำเสนอข้อมูลให้กับ กระทรวงมหาดไทยต่อไป และ การตรวจสอบ การขุดลอกคูคลอง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube