Home
|
อาชญากรรม

นักโทษติดโควิดเพิ่ม 1,117 ราย

Featured Image
ราชทัณฑ์ เผย ผู้ต้องขังติดโควิด-19 เพิ่ม 1,117 ราย รวมยอดป่วยสะสม 22,101 ราย

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท.) เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเรือนจำและทัณฑสถาน ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1,117 ราย รักษาหาย 1,939 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังที่ยังติดเชื้ออยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 15,445 ราย พบผู้ติดเชื้อในเรือนจำจังหวัดตรังเพิ่ม 1 แห่ง รวมเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ยังมีผู้ติดเชื้อ จำนวน 15 แห่ง

นายวีระกิตติ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 22,101 ราย หายป่วย 6,404 ราย ปล่อยตัว/พ้นโทษ 249 ราย เสียชีวิต 8 ราย คงเหลือผู้ต้องขังที่ยังติดเชื้ออยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 15,445 ราย ใน 15 เรือนจำ/ทัณฑสถาน โดยมีเรือนจำใหม่ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น คือ เรือนจำจังหวัดตรัง ที่มีการตรวจพบผู้ต้องขังติดเชื้อในระหว่างแยกกักตัว ตามมาตรการคัดกรองเชื้อโควิด-19 ของทางเรือนจำที่เป็นมาตรการเชิงรุก เพื่อไม่ให้มีการนำเชื้อจากภายนอกเข้าสู่เรือนจำชั้นใน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube