Home
|
ไลฟ์สไตล์

วิธีป้องกันบัญชีม้า ลงทะเบียนซิมโมบายแบงก์กิ้ง  ชื่อไม่ตรงต้องทำยังไง ?

Featured Image

          จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. ออกมาตรการเข้มแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบเบอร์ mobile banking ที่ผูกกับบัญชีธนาคารต้องเป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อป้องกันซิมผี บัญชีม้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหามิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางในการทำธุรกรรมออนไลน์ โดยเริ่มสแกน 106 ล้านบัญชี ดีเดย์ 27 พฤษภาคม 2567 หากพบชื่อไม่ตรงกับ mobile banking จะต้องลงทะเบียนใหม่

          อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นี้ ยังสามารถใช้งาน mobile banking ได้ตามปกติเพราะยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ เป็นขั้นตอนของการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้สำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องใช้ซิมการ์ดชื่อไม่ตรงกับบัญชี mobile banking ก็สามารถไปชี้แจงอธิบายความจำเป็นกับทางผู้ให้บริการขอผ่อนผันได้ 

          วันนี้ทางสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จะมาไขข้อสงสัยว่าหากชื่อซิมการ์ดไม่ตรงกับชื่อบัญชีธนาคาร ต้องทำอย่างไร และมีวิธีลงทะเบียนซิมโมบายแบงก์กิ้งแบบไหนบ้าง

หากชื่อซิมการ์ดไม่ตรงกับชื่อบัญชีธนาคาร ต้องทำอย่างไร

 • จะมีการแจ้งเจ้าของบัญชีให้เปลี่ยนไปใช้เบอร์ซิมการ์ดที่ตนเป็นเจ้าของ หรือเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองเบอร์เป็นชื่อตน (ชื่อโมบายแบงก์กิ้ง และซิมการ์ด ต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกันเท่านั้น)
  ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็น เช่น เปิดโมบายแบงก์กิ้งให้บุตรหลานที่เป็นเด็กเยาวชน หรือบิดามารดา ผู้สูงวัย เป็นต้น
 • ในกรณีเจ้าของเบอร์ที่ลงทะเบียนเอาไว้อยู่ต่างประเทศ เป็นกระบวนการของ ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนะนำรอรายละเอียดจากประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
 • หากเจ้าของบัญชีไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลง อาจพิจารณาระงับการใช้งานธนาคารออนไลน์
 • กรณีขอเปิดใช้โมบายแบงก์กิ้งรายใหม่ ธนาคารจะตรวจสอบชื่อเจ้าของบัญชีและเจ้าของเบอร์ ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน

วิธีการตรวจสอบซิมการ์ด-โมบายแบงก์กิ้ง

          สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบว่าโมบายแบงก์กิ้งของตัวเองว่าตรงกับซิมมือถือหรือไม่ สามารถทำตามวิธีง่ายๆโดยการโทรไปที่เบอร์ 

          *179*กดเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก กด # กดโทรออก 

          ทั้งนี้ ก็เพื่อเช็กว่าชื่อเจ้าของซิมตรงกับเจ้าของบัญชีโมบายแบงก์กิ้งหรือไม่ ซึ่งจากการทดสอบพบว่าหากตรงกันจะได้รับข้อความกลับมาทันทีว่าเลขบัตรประชาชน ตรงกับเลขเบอร์มือถือ

วิธีลงทะเบียนซิม โมบายแบงก์กิ้ง ยืนยันตัวตน

 • หากผลตรวจคัดกรองพบ ชื่อผู้ถือครองซิมการ์ด mobile banking ไม่ใช่เจ้าของบัญชี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ ธนาคาร จะดำเนินการต่อโดยประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของบัญชี
 • ต้องดำเนินการเปลี่ยนไปใช้เบอร์ซิมการ์ดที่ตนเป็นเจ้าของ หรือ เปลี่ยนชื่อผู้ถือครองเบอร์เป็นชื่อเจ้าของบัญชี
 • ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็น เช่น เปิด mobile banking ให้บุตรหลานที่เป็นเด็กเยาวชน หรือ บิดามารดาผู้สูงวัย เป็นต้น แต่หากเจ้าของบัญชีไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลง อาจพิจารณาระงับการใช้งานธนาคารออนไลน์ต่อไป
 • กรณีขอเปิดใช้ mobile banking รายใหม่ ธนาคารต้องตรวจสอบชื่อเจ้าของบัญชีและเจ้าของเบอร์ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน

 

วิธีเปลี่ยนชื่อซิมที่ลงทะเบียน เป็นชื่อของตัวเอง ทำได้ตามวิธีนี้

เครือข่าย AIS

          แนะนำให้ ผู้โอน และผู้รับโอน นำซิมการ์ดและบัตรประชาชนตัวจริง ติดต่อทำรายการที่ AIS Shop / Telewiz ทุกสาขา โดยสามารถตรวจสอบสาขาใกล้บ้านได้ที่ >> www.ais.co.th

กรณีมอบอำนาจของบุคคลธรรมดา ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

(ทำการมอบอำนาจได้เฉพาะผู้โอนเท่านั้น) โดยผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจจะต้อง…

      1. แสดงต้นฉบับ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ยกเว้นสำเนาบัตรกรณีจดทะเบียนโดยการ Read Smart Card

 1. หนังสือมอบอำนาจตัวจริงพร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้มอบอำนาจที่สามารถติดต่อได้ (หนังสือมอบอำนาจไม่ต้องติดอากรแสตมป์)
  ใช้งานได้ภายใน 1 ชั่วโมง กรณีลูกค้ามียอดค้างชำระ ต้องชำระยอดค้างทั้งหมด หลังจากเปลี่ยนแล้ว สิทธิ์ในการใช้งานบางรายการจะสิ้นสุด (สามารถสอบถามกับสาขาได้โดยตรง)

เครือข่าย true

 • สำหรับการโอนเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียนซิมการ์ด ผู้จดทะเบียนเดิมและผู้จดทะเบียนใหม่ สามารถนำบัตรประชาชนตัวจริงติดต่อได้ที่ทรูช้อป เพื่อดำเนินการ

เครือข่าย dtac

          การเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน สามารถติดต่อทำการเปลี่ยนชื่อได้ที่ศูนย์บริการดีแทค โดยใช้เอกสารดังนี้

กรณีลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

– บัตรประชาชนตัวจริงของลูกค้าเดิม
– บัตรประชาชนตัวจริงของลูกค้าใหม่

กรณีลูกค้าเดิมมอบอำนาจให้ลูกค้าใหม่มาดำเนินการ

– บัตรประชาชนตัวจริงของลูกค้าเดิม
– สำเนาบัตรประชาชนของลูกค้าเดิม เซ็นรับรอง
– เอกสารมอบอำนาจของลูกค้าเดิม พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้า หากไม่สะดวกติดสามารถอนุโลมได้)
– บัตรประชาชนตัวจริงของลูกค้าใหม่

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

 

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube