Home
|
ไลฟ์สไตล์

29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1877 โธมัส เอดิสัน สาธิตหีบเพลง ประดิษฐกรรมบันทึกและเล่นเสียง เป็นครั้งแรก

Featured Image

          โธมัส เอดิสัน (Thomas Alva Edison) นักวิทยาศาสตร์ และ นักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา มีผลงานการประดิษฐ์ ที่คิดค้นขึ้นมาจากมันสมองของเขา จำนวนมากกว่า 1,000 ชิ้น เช่น หลอดไฟฟ้า กล้องถ่ายภาพยนตร์ เครื่องขยายเสียง หีบเสียง และ อีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้เขาได้ฉายา พ่อมดแห่งเมนโลพาร์ก นั่นก็คือเครื่องบันทึกเสียง ซึ่งเครื่องบันทึกเสียงของเอดิสัน ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1877

          เจ้าเครื่องนี้ประกอบไปด้วยกระบอกสูบเป็นร่องที่เป็นลานเกลียวยาวอันหนึ่ง ซึ่งหมุนไปด้วยข้อเหวี่ยง ทั้งสองด้านของกระบอกสูบ พร้อมกับมีแผ่นกระบังและเข็ม โดยเจ้าเครื่องบันทึกเสียงนี้ ถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นที่เอดิสันชื่นชอบมากที่สุด กระทั่งต่อมาเขาได้ปรับปรุงเครื่องบันทึกเสียงมาเป็นเครื่องบันทึกโทรเลข (Automatic Telegraph Repeater) สิ่งประดิษฐ์ของเอดิสันล้วนแต่เป็นสิ่งที่สร้างความสะดวกสบาย และ เป็นประโยชน์และทำให้ผู้คนใช้ชีวิตกันง่ายขึ้น

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube