Home
|
ไลฟ์สไตล์

19 พฤศจิกายน 1863 ลินคอล์นกล่าวสุนทรพจน์เกตตีสเบิร์ก

Featured Image

          ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา เจ้าของประโยคอมตะทางการเมือง “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” ซึ่งเป็นช่วงหนึ่งของสุนทรพจน์ที่เกตตีสเบิร์ก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 1863 ณ เมืองเกตตีสเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สมรภูมิในสงครามกลางเมืองอเมริกันเมื่อเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน และนับเป็นการรบครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามกลางเมืองอเมริกัน โดยลินคอล์น ได้กล่าวสุนทรพจน์ใกล้กับสมรภูมิเกตตีสเบิร์ก (Gettysberg) ใจความตอนหนึ่งว่า

          “…that these dead shall not have died in vain – that this nation, under God, shall have a new birth of freedom – and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.”

          “เราจะไม่ให้การตายของพวกเขาสูญเปล่า ที่ประเทศนี้ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระเจ้าจะมีอิสรภาพที่เกิดใหม่ และที่รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน จะยังคงอยู่บนโลกต่อไป

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube