fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 : อเมริกาส่งยานอวกาศเซอร์เวเยอร์ 6 ขึ้นสู่วงโคจรเพื่อสำรวจดวงจันทร์

Featured Image

          เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ.1967 สหรัฐอเมริกา ส่ง ยานอวกาศเซอร์เวเยอร์ 6 (Surveyor VI) ขึ้นสู่วงโคจรเพื่อสำรวจดวงจันทร์ ก่อนจะถ่ายภาพพื้นผิวของดวงจันทร์กว่า 30,000 ภาพ และส่งข้อมูลกลับมายังโลก ยานอวกาศเซอร์เวเยอร์ 6 เป็นยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์บังคับ ยานอวกาศเซอร์เวเยอร์เป็นโครงการศึกษาอวกาศที่สหรัฐอเมริกากำลังแข่งขันกับสหภาพโซเวียต ยานอวกาศเซเวเวยอร์ลำสุดท้ายคือ เซอร์เวเยอร์ 7 ซึ่งนาซ่าส่งไปลงบนดวงจันทร์อย่างนิ่มนวลเป็นลำสุดท้าย ความสำเร็จของโครงการเซอเวเยอร์ เป็นจุดสำคัญที่สหรัฐฯ ได้นำไปพัฒนาต่อในโครงการอพอลโล

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube