fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

เจาะลึกธุรกิจ “โรงพิมพ์โบรชัวร์” ยังน่าลงทุนไหมในยุคนี้?

Featured Image

โบรชัวร์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและน่าสนใจ อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจสงสัยว่าว่าธุรกิจโรงพิมพ์โบรชัวร์ยังน่าลงทุนอยู่ไหมในยุคนี้ บทความนี้มีคำตอบ

มูลค่าตลาด

ในปี 2565 มูลค่าตลาดงานพิมพ์โบรชัวร์ในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงานพิมพ์โบรชัวร์ทั่วไป 70% และงานพิมพ์โบรชัวร์เฉพาะทาง 30%

ช่องทางการจัดจำหน่าย

 • จำหน่ายโดยตรงให้แก่ลูกค้า
 • จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย
 • จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

ภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจโรงพิมพ์โบรชัวร์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยมีโรงพิมพ์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวนมากเข้าร่วมแข่งขันในตลาด ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงและราคาขายลดลงตามไปด้วย

แนวโน้มและอนาคตของธุรกิจ

แนวโน้มของธุรกิจโรงพิมพ์โบรชัวร์ในอนาคตจะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ธุรกิจนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิตและการตลาด

ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ

 • คุณภาพของงานพิมพ์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของธุรกิจโรงพิมพ์โบรชัวร์เนื่องจากโบรชัวร์เป็นสื่อที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลสินค้าหรือบริการ ดังนั้นหากงานพิมพ์มีคุณภาพไม่ดี จะทำให้โบรชัวร์ไม่น่าสนใจและไม่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้
 • ความรวดเร็วในการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากลูกค้ามักต้องการโบรชัวร์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือการตลาด ดังนั้นโรงพิมพ์จึงต้องสามารถผลิตโบรชัวร์ได้อย่างรวดเร็วทันเวลาตามความต้องการของลูกค้า
 • ราคาเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบการตัดสินใจของลูกค้า ดังนั้นโรงพิมพ์จึงต้องสามารถเสนอราคาที่แข่งขันได้ เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการ
 • บริการที่ประทับใจลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้งในอนาคตโรงพิมพ์โบรชัวร์จึงควรให้ความสำคัญกับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ การผลิต และการจัดส่ง

กลยุทธ์การตลาด

 • การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำและเลือกใช้บริการได้ โรงพิมพ์โบรชัวร์จึงควรมีการทำการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ โรงพิมพ์จึงควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้งในอนาคต โรงพิมพ์จึงควรมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสารหลังการขาย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็นต้น
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจะช่วยกระตุ้นยอดขายและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ โรงพิมพ์จึงควรมีการจัดโปรโมชั่นหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ อยู่เป็นประจำ

ธุรกิจโรงพิมพ์โบรชัวร์เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต เนื่องจากเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการในธุรกิจนี้จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube