fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

ประวัติความเป็นมาของ “วันมาฆบูชา”

Featured Image

          วันนี้เป็นวันสำคัญของชาวพุทธศาสนิกชนกันอีกแล้ว นั่นก็คือ วันมาฆบูชา นั่นเอง วันนี้เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่ชาวพุทธยึดถือมานาน ปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 วันนี้ทางทีม INN จะมาบอกที่มาที่ไปของวันนี้กันว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง

          วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งคำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” นี้มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ 

          “จาตุร” แปลว่า 4 

          “องค์” แปลว่า ส่วน 

          “สันนิบาต” แปลว่า ประชุม

          ดังนั้น “จาตุรงคสันนิบาต” จึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ 4” นั่นเอง  ส่วนคำว่า “มาฆะ” นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า “มาฆบุรณมี” หมายถึงการบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3

          วันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันมหาวิหาร ในเมืองราชคฤห์ โดยไม่ได้นัดหมาย สาเหตุสำคัญที่ทำให้พระสาวกทั้ง 1,250 องค์มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนั้นมาจากในวันเพ็ญเดือน 3 ตามคติพราหมณ์ เป็นวันพิธีศิวาราตรี พระสาวกเหล่านั้นซึ่งเคยนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อนจึงได้เปลี่ยนจากการรวมตัวกันทำพิธีชำระบาปตามพิธีพราหมณ์ มารวมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแทน รวมถึงเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน โดยมีหลักคำสอน และวิธีการปฏิบัติ รวมถึงเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกันถึง 4 ประการ

          1.พระสงฆ์สาวกมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายเป็นจำนวน 1,250 รูป ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ

          2.พระสงฆ์ที่เดินทางมาประชุมทั้งหมดต่างล้วนแต่เป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือการเป็นพระสงฆ์โดยได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง

          3.พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6

          4.วันที่พระสงฆ์มาประชุมตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ 

          ปัจจุบันวันมาฆบูชาได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย โดยพุทธศาสนิกชนจะประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น เดินทางไปที่วัดเพื่อทำบุญตักบาตร  ถวายสังฆทาน ไปฟังพระธรรมเทศนา การให้อิสระทาน (ปล่อยนกปล่อยปลา) ไปเวียนเทียนในช่วงเย็นเพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดในวันนี้นั่นเอง

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube