fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

Featured Image

          วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ จะตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ของทุกปี วันนี้ทำให้เรานึกย้อนไปถึงความสำคัญก่อนที่จะมีระบบอินเทอร์เน็ตหรือก่อนที่จะมีโทรทัศน์ซะอีก วิทยุกระจายเสียงมีความสำคัญอย่างมากทั้งในเรื่องการศึกษา การแจ้งเตือน การบอกข่าวสาร เรียกว่าเป็นทุกอย่างให้เราทุกคนในในยุคสมัยหนึ่งเลยทีเดียว แล้วที่มาของวันนี้เป็นมายังไง ย้อนเวลาตามเสียงไปพร้อมกัน

          ย้อนมาช่วง พ.ศ. 2471 กิจการวิทยุกระจายเสียงถือกำเนิดขึ้นจากดำริของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และการคมนารม ในสมัยรัชกาลที่ 7 ผู้ถูกยกย่องให้เป็น บิดาแห่งวงการวิทยุกระจายเสียงไทย 

          ช่วงมัธยมหลายคนอาจเคยเรียนวิชาสังคมเรื่องประวัติศาสตร์ไทย น่าจะเคยได้ยินชื่อ สถานีวิทยุ 4PJ กันมาบ้าง นี้ละคือสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านทรงตั้งขึ้น PJ หรือ พีเจ นั้นย่อมาจาก บุรฉัตรไชยากร พระนามเดิมของพระองค์ สถานีตั้งขึ้นเพื่อทดลองการกระจายเสียงในประเทศไทย 

          หลังจากทดลองไปแล้ว พอมาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2473 ตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคล ในรัชกาลที่ 7  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน  จึงเปิดการส่งวิทยุเป็นปฐมฤกษ์ และตั้งชื่อสถานีว่า สถานีวิทยุกรุงเทพ ที่พญาไท (Radio Bangkok at Phyathai) โดยอัญเชิญกระแสกระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่ทำพีธีฉัตรมงคลอยู่ มาถ่ายทอดเป็นเสียงที่สู่ประชาชน มีใจความตอนหนึ่งว่า 

          “การวิทยุกระจายเสียงที่ได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้น และทำการทดลองตลอดมานั้น ก็ด้วยความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการศึกษา การค้าขาย และการบันเทิงแก่พ่อค้าประชาชน” 

          เสียงที่ประกาศออกไปนับเป็นการเริ่มต้นที่ดีทำให้หลังจากนั้น วันที่ 25 กุมภาพันธ์กลายเป็น วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ 

          นับตั้งแต่วันนั้นวิทยุกระจายเสียงก็มีความสำคัญกับประเทศไทยมาเรื่อยๆ ตัวอย่างเช่นในปี 2475 ช่วงที่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฏร์ก็ได้ใช้วิทยุกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่ข่าวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ช่วงปี 2482 รัฐบาลได้จัดตั้ง กรมโฆษณาการ (ปัจจุบันคือกรมประชาสัมพันธ์) ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลวิทยุกระจายเสียงและเรียกชื่อสถานีวิทยุใหม่ว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

          ปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงแม้จะน้อยลงไปตามกาลเวลา แต่ก็ยังคงความสำคัญไม่เปลี่ยนไปในเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยก็ยังคงต้องพึ่งวิทยุกระจายเสียงเพื่อส่งข่าวสารไปหาผู้คน 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

ขอขอบคุณเนื้อหา

กรมประชาสัมพันธ์

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube