fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

RSV โรคร้ายสำหรับเด็ก คืออะไร ทำไมเด็กติดกันเยอะ?

Featured Image

          RSV ไวรัสที่ทำให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็ก สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ วันนี้เลยอยากชวนพ่อแม่ทุกคนมารู้จักโรคนี้กันไว้ เพื่อได้ทำการป้องกันและรับมืออย่างถูกวิธี 

RSV คืออะไร? 

          RSV เป็นไวรัส ย่อมาจาก Respiratory syncytial virus เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุมาจากไข้หวัด หลอดลมอักเสบ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจพบได้บ่อยในเด็กเล็ก

อาการของ RSV 

 • มีไข้ 
 • ไอ จาม
 • มีอาการซึม
 • รับประทานอาหารน้อยลง-ไม่ได้
 • มีเสมหะจำนวนมาก
 • หายใจเหนื่อยหอบ

RSV ติดต่อได้อย่างไร? 

          RSV ติดต่อจากการไอจาม ติดต่อจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย ทำให้เชื้อไวรัสผ่านเข้าจมูก ปาก และเยื่อบุตาทำให้เกิดโรค หรือสัมผัสจากสิ่งของที่ปนเปื้อนอยู่ 

การรักษา RSV 

          ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อไวรัส RSV โดยตรง แต่ใช้วิธีการรักษาตามอาการ เช่น การให้ยาลดไข้ แก้ไอละลายเสมหะ ในเด็กบางรายที่มีเสมหะเหนียวมาก ต้องทำการพ่นยาขยายหลอดลมผ่านทางออกซิเจนละอองฝอย เคาะปอด และดูดเสมหะออก จะช่วยลดความรุนแรงของอาการไอและอาการหายใจหอบเหนื่อยได้

          โรคติดเชื้อไวรัส RSV ใช้เวลาในการฟื้นไข้ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ ไวรัสชนิดนี้ทำให้เกิดอาการได้ตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดา รวมถึงอาการรุนแรงเป็นปอดบวมซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตลูกน้อยได้ เชื้อไวรัสนี้มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีกหากร่างกายอ่อนแอ

การป้องกัน RSV 

 • ล้างมือบ่อยๆ 
 • ใส่หน้ากากอนามัย 
 • หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด 
 • พยายามทำความสะอาดบ้าน ของเล่นเด็กเป็นประจำ
 • แยกของใช้ส่วนตัวของเด็ก 
 • หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ 
 • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วย

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

ขอขอบคุณข้อมูล 

siphhospital

bangkokhospital

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube