Home
|
ไลฟ์สไตล์

เราเกิดมาเพื่ออะไร ใช้ชีวิตไปทำไม หาคำตอบด้วย “อิคิไก”

Featured Image

          อิคิไก คำตอบของใช้ชีวิต เรามีชีวิตไปเพื่ออะไร เราตื่นมาทำไม เราอยากทำอะไร ชีวิตนี้เรามีความสุขจริงๆรึเปล่า ตัวตนของเราคืออะไร นี้คงเป็นคำถามที่หลายคนตั้งกับตัวเอง แล้วหลายคนก็ไม่สามารถหาคำตอบได้สักที เพื่อคลายคำตอบนั้น วันนี้ INN ขอแนะนำความลับแห่งการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น 

          IKIGAI เป็นหลักปรัชญาการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น เป็นศาสตร์ความสุขที่ทำให้เรารู้ถึงคุณค่าการมีชีวิต การที่ชาวญี่ปุ่นมีชีวิตยืนยาว หลงรักและตั้งใจทุ่มเทในสิ่งที่ตนทำส่วนหนึ่งนั่นก็คือพวกเขาได้ยึดถือหลัก อิคิไก

         ความหมายของคำว่าอิคิไกนั้นมาจากคำว่า อิคิ แปลว่า การใช้ชีวิต และ ไก ที่แปลว่า ผลลัพธ์หรือคุณค่า เมื่อสองคำมารวมกันจึงได้ความหมายว่า คุณค่าของการมีชีวิต 

         องค์ประกอบของ อิคิไก นั้นเรียบง่ายและเป็นการตั้งคำถามกับตัวเราเองผ่าน 4 องค์ประกอบใหญ่คือ 

1.สิ่งที่เรารัก ( What you love )  อะไร คือ สิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราชอบทำ หรือสิ่งที่ทำแล้วเรามีความสุข

2.สิ่งที่เราทำได้ดี (What you are good at ) อะไร คือ สิ่งที่เราทำได้ดี หรือทำได้เก่ง เป็นจุดเด่นของเรา

3.สิ่งที่ทำแล้วเราเกิดรายได้ ( What you can be paid for ) อะไร คือ สิ่งที่จะสร้างรายได้ เพื่อให้เราเลี้ยงชีพอยู่ได้

4.สิ่งที่โลกหรือสังคมต้องการ ( What the world needs ) อะไร คือ สิ่งที่โลกหรือสังคมนี้ต้องการ สิ่งที่เป็นประโยชน์

แล้วเมื่อทั้ง 4 ได้วาดเป็นวงกลมซ้อนกันก็จะเกิดองค์ประกอบเพิ่มขึ้น

เมื่อ สิ่งที่รัก + สิ่งที่ถนัด จะเกิดเป็น ความหลงใหล ( Passion ) 

เมื่อ สิ่งที่รัก + สิ่งที่โลกต้องการ จะเกิดเป็น หน้าที่ (Mission) 

เมื่อ สิ่งที่โลกต้องการ + สิ่งที่สร้างรายได้ จะได้เป็น งาน (Vocation) 

และเมื่อ สิ่งที่ถนัด + สิ่งที่สร้างรายได้ ก็จะเกิดเป็น อาชีพ (Profession) 

ตาราง อิคิไก IKIGAI

 

         จะเห็นว่าทั้งหมดจะเชื่อมโยงกันเป็นทั้งคำถามและคำตอบให้กับตัวเราว่าอะไรคือสิ่งที่เรามองหาหรือจะทำมันได้ดี ลองถามตัวเองว่าเราสามารถตอบทั้งหมดได้ไหม ถ้ายังไม่ได้ก็ขอให้ลองหาคำตอบให้ตัวเองดู เพราะหลักสำคัญของอิคิไกจริงๆก็เหมือนการที่เราได้ทบทวนตัวเอง ทำให้เรามองเห็นคุณค่าของตัวเอง

         หลักการทั้งหมดจะไร้ความหมายหากไม่เริ่มลงมือทำ ขอให้เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองง่ายๆตามหลักอิคิไกอย่างน้อยมันจะช่วยให้เรามองเห็นตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นและเมื่อเราสามารถตอบคำถามได้ทั้งหมดเราก็จะเข้าใจตัวเรามากขึ้นไปอีก ไม่มีอะไรเสียหาย แค่เริ่มลงมือทำ 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube