fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

6 Soft Skills ที่คนทำงานยุคนี้ต้องมี

Featured Image

          ในยุคสมัยใหม่นี้แค่สกิลทั่วไปอาจจะยังไม่พอ Soft Skills เป็นอีกสิ่งที่หลายบริษัทให้ความสนใจและใช้ในการตัดสินรับคนเข้างาน ว่าแต่ Soft Skills คืออะไร มีอะไรบ้างที่เราต้องมีไว้ในยุคนี้ 

          Soft Skills คือ ทักษะที่สำคัญในยุคปัจจุบัน ประกอบไปด้วยคุณสมบัติภายในที่ดีของมนุษย์ที่ล้วนส่งผลดีแก่ตัวเอง เพื่อนร่วมงาน บริษัท ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ดีกว่า แก้ปัญหาได้ดีกว่า หากให้เห็นภาพง่าย Soft Skills คือความสามารถส่วนบุคคลที่จะรับรู้ ประมวลผล ตอบสนองต่อสิ่งๆต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ 

          Soft Skills จะตรงข้ามกับ Hard Skills ที่เป็นความสามารถเชิงเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นคุณอาจจะมีความสามารถในการคำนวณเลข ซ่อมคอม  อันนี้คือ Hard Skills 

          6 Soft Skills ที่ควรมีในยุคปัจจุบัน

1.ความฉลาดทางอารมณ์ 

          ความฉลาดทางอารมณ์เป็นอีกสิ่งที่หลายบริษัทต้องการ เพราะมันส่งผลอย่างมากต่อภาพรวมของบริษัท การทำงานของทีม นอกจากไม่พาบรรยากาศการทำงานเสียแล้ว คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์มีแนวโน้มที่จะจัดการปัญหาที่เจอได้ดี เข้าใจและเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

          จะฝึกในเบื้องต้นก็พยายามควบคุมอารมณ์ด้วยตัวเอง ใช้เหตุผลให้มาก รู้จักตัวเอง รู้จักวิธีการรับมือตัวเอง

2.การบริหารเวลา

          การบริหารเวลาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในยุคนี้ ด้วยชีวิตที่เร่งรีบ งานที่เร่งด่วน การแข่งขันเวลาเป็นสิ่งสำคัญ คนที่บริหารเวลาได้ดี งานจะมีคุณภาพ มีวินัยในตัวเอง นอกจากเรื่องงานแล้ว คนที่บริหารเวลาเป็นก็จะให้ความสำคัญต่องานและชีวิตได้เท่าๆกัน คนเหล่านี้จะเป็นคนที่มีความสุขแล้วพาทีมเจริญเติบโตได้มากเลยทีเดียว

          เริ่มง่ายๆแค่จดแบ่งตารางเวลางานให้ชัดเจน มีแบบแผนการทำงานอย่างน้อยคือวันนี้จะทำอะไรให้เสร็จ 

3.การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

          ไม่มีใครแก่เกินเรียน ชีวิตคือการเรียนรู้ไม่รู้จบในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงค่อนข้างไว เราต้องเรียนรู้ทุกอย่างไว้เบื้องต้น เช่นการใช้สื่อโซเชียล การใช้ Data อาจจะไม่ต้องรู้ลึกแต่เรียนรู้เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานให้เข้ากับคนอื่นๆด้วย 

          สกิลนี้ฝึกได้โดยหาอ่านข้อมูล เรียนนู่นนี่เพิ่มเติมก็จะช่วยเพิ่มทักษะ ปลูกฝังนิสัยการเรียนรู้ให้กับเราได้ 

4.ความสามารถในการปรับตัว

          ความแตกต่างของงาน ผู้คน ความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม รูปแบบองค์กร สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องปรับเข้าหากัน เราคงไม่สามารถยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลได้ เราต้องยอมปรับเข้าหาผู้อื่น แน่นอนว่าขณะเดียวกันคนอื่นก็ต้องปรับเข้าหาเราด้วย 

          การฝึกในสกิลนี้ก็เริ่มจากฟังความคิดเห็นคนอื่น ไม่ตัดสินใครก่อน ฟังเหตุผลแล้วยอมในบางเรื่องอะไรได้ก็ยอม อันไหนไม่ได้เราก็อธิบายเหตุผลเพื่อหาตรงกลาง

5.การสื่อสาร

          ทักษะการสื่อ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายได้ตรงตามความเข้าใจ ช่วยให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

          การฝึกแบบนี้ก็เริ่มจากการฟังที่ดี แล้วค่อยๆพูดให้ทุกคนเห็นภาพตรงกัน ไม่ต้องรีบพูด ไม่ต้องรีบจนลืมความสำคัญของเรื่องอื่นไป 

6.ความคิดสร้างสรรค์

          ความคิดสร้างสรรค์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความคิดในเชิงศิลปะ การออกแบบอย่างเดียว แต่หมายถึงความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา แก้ไขปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ เช่นทรัพยากรที่มีเท่านี้ เราจะต้องจะทำอย่างไรเพื่อจะให้งานออกมาดีที่สุด 

          การฝึกความคิดสร้างสรรค์ก็ต้องพยายามมองในหลายๆด้าน พยายามคุยกับทีมเพื่อหาทางออกของปัญหาในรูปแบบใหม่ๆ 

          Soft Skills เป็นทักษะที่ทุกคนต้องมีติดตัว เพราะนอกจากได้ใช้ที่ทำงานแล้ว มันยังใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ไว้ครั้งหน้าเราจะนำสกิลที่น่าสนใจมาเสริมให้ทุกคนอีก ติดตาม iNN ไว้ได้เลย  

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube