Home
|
ไลฟ์สไตล์

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Featured Image

          ยาเสพติดทำลายชาติ ทำลายชีวิต ทำลายสุขภาพ วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น วันต่อต้านยาเสพติดโลก หรือ International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking วันนี้จัดขึ้นเพื่อให้คนทั่วโลกเห็นความรุนแรงของปัญหายาเสพติด

ประวัติความเป็นมาของ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 

          ปัญหายาเสพติดเป็นอีกหนี่งปัญหาที่มีทั่วโลก เลยมีการจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิดและการลักลอบใช้ยาเสพติด งานนั้นคือ ICDAIT จัดที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย การประชุมได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) เพื่อขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น วันต่อต้านยาเสพติดโลก 

          แน่นอนว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในคนที่เห็นชอบ วันนี้ก็จะมีกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้คนไทยเห็นโทษของยาเสพติดที่มีต่อ ประเทศ ครอบครัว สุขภาพ ชีวิต ว่ามันร้ายแรงขนาดไหน 

ประเภทของยาเสพติด

  • ประเภทออกฤทธิ์กดประสาท – ฝิ่น มอร์ฟีน และเฮโรอีน ทำให้มึน สมองชา จิตใจไม่อยู่กับตัว เฉื่อยชา
  • ประเภทออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท – กระท่อม โคเคน ยาม้า แอมเฟตามีน ทำให้ตื่นตัว กระวนกระวาย 
  • ประเภทออกฤทธิ์หลอนประสาท  – แอลเอสดี ดีเอ็นที เห็ดเมา ทำให้เกิดภาพหลอน
  • ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน – สารเสพติดหรือบางอย่างก็ออกฤทธิ์หลายๆอย่างพร้อมกันเช่น กัญชา 

โทษของยาเสพติด

          ให้สรุปง่ายที่สุดคือ ชีวิตพัง ไม่ว่าจะสุขภาพกาย สุขภาพจิต การเงิน ครอบครัว ก็พังเพราะยาเสพติดทั้งนั้น 

ทุกวันนี้ยาเสพติดใกล้ตัวกว่าที่เราคิด

          หากใครได้ติดตามข่าวจะเห็นว่าทุกวันนี้ยาเสพติดก็ยังระบาดหนักมีการแอบขนเข้าออกเป็นจำนวนมาก มีรายงานข่าวจากต่างประเทศก็ชี้ว่าในช่วงโควิด-19 ยาเสพติดก็ยังระบาดหนักในเอเชีย เพราะฉะนั้นมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิด 

          คนเสพตาย คนขายติดคุก เป็นอีกหนี่งคำที่ใช้ได้มาถึงปัจจุบัน และในวันต่อต้านยาเสพติดนี้เอง iNN เลยอยากชวนทุกคน เป็นหูเป็นตา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ สามารถติดตาม ข่าวหรือ ไลฟ์สไตล์ต่างๆได้ที่ iNN Lifestyle

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube