fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

วันพยาบาลสากล (International Nurses Day)

Featured Image

          วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล บุคคลสำคัญทางการแพทย์ที่คอยดูแลเราอย่างใกล้ชิดไม่แพ้คุณหมอเลยทีเดียว วันนี้มีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมาก เพราะวันนี้ถูกตั้งตาม สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป หรือ The Lady of the Lamp มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล 

          ประวัติความเป็นมา

          วันพยาบาลสากล เป็นวันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International of Nurses, ICN) กำหนดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งวันนี้ได้เริ่มมีครั้งแรกในปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) โดยการเชิญชวนขององค์กรสมาชิกจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

          สาเหตุที่เลือกวันนี้ก็เพื่อที่จะเฉลิมฉลองวันเกิดของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก ในโอกาสเดียวกันนี้ สภาพยาบาลระหว่างประเทศ จะให้ข้อมูลแก่องค์กรสมาชิก เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษย์ และกำหนดแนวทางเพื่อให้พยาบาลทั่วโลกรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพดังกล่าวในแต่ละปี

          มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล

          มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (Florence Nightingale)  เป็นชาวอังกฤษ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1820 ที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล มีความตั้งใจที่จะเป็นพยาบาล แต่ในขณะนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเพราะงานพยาบาลถูกมองว่าไม่เหมาะกับคนมีฐานะ แต่เธอก็มุ่งมั่นและพยายามดูงานและเรียนรู้เรื่อยมา จนในช่วงปี ค.ศ. 1857 เกิดสงครามขึ้น มิสฟลอเรซ์ เองได้อาสาไปช่วยดูแลทหาร และเธอก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม เธอมักจะเดินรักษาคนที่บาดเจ็บแม้ในเวลากลางคืน เธอจึงได้รับฉายาว่า The Lady of the Lamp

          หลังจากสงครามสิ้นสุด มิสเฟอเรนซ์ ได้ถูกแต่งตั้งเป็นผู้จัดระเบียบด้านสุขภาพในกองทัพประเทศอังกฤษ วางแผนงานด้านสุขาภิบาลในอินเดีย ก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลที่เป็นต้นแบบของโรงเรียนพยาบาลทั่วโลก 

          Nurses: A Voice to Lead – A vision for future healthcare. คือคำขวัญของวันพยาบาลสากลในปีนี้ เพื่อแสดงถึงอนาคตของความเปลี่ยนแปลงพยาบาลที่จะเป็นแรงขับสำคัญของระบบสุขภาพ ทาง สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ขอชื่นชมพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เสียสละเพื่อส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube